Now showing items 1-1 of 1

  • Model metropolitní optické sítě 

    Prudík, Jiří
    V diplomové práci se zabývám základními principy a metodami budování metropolitní optické sítě. Účelem je navrhnout vhodnou strukturu sítě, metody výstavby a použitelné prvky s ohledem na budoucí vývoj sítě, na její životnost ...