Now showing items 1-2 of 2

  • Nefotorealistické zobrazování 

    Žilák, Jaroslav
    Ústředním cílem této práce je kromě úvodu do problematiky nefotorealistického zobrazování, poskytnutí návrhu a možného řešení realizace systému, který toto zobrazování umožňuje ve formě obrazového post-processingu. Popisuje ...
  • Nefotorealistické zobrazování 

    Mágr, Martin
    Cílem této diplomové práce je prozkoumat možnosti nefotorealistického zobrazování, zaměřit se na oblast transformace obrazu a následně navrhnout algoritmus pro zpracování videa na jeho "cartoon" reprezentaci. Práce popisuje ...