Now showing items 1-7 of 7

 • Fundraising vybrané neziskové organizace 

  Matušková, Nikola
  Cílem této bakalářské práce je na základě analýzy hospodaření vybrané neziskové organizace navrhnout a posoudit nové možnosti získání dodatečných finančních prostředků a to jak z veřejných, tak i soukromých zdrojů. Teoretická ...
 • Management řízení mezinárodních závodů Grand Prix Moravie ve vztahu k public relations 

  Volný, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá zefektivněním public relations při konání mezinárodních závodů ve vodním záchranném sportu Grand Prix Moravie v Brně. Úvodní část práce je věnována teorii, která je nutná pro pochopení dané ...
 • Návrh marketingové strategie spolku 

  Hrazdírová, Natálie
  Diplomová práce se zabývá inovací marketingové strategie spolku se zaměřením na uspořádání akce „Den Princezen“. V teoretické části vymezuje pojmy týkající se neziskové organizace, marketingu, marketingové strategie a ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření příspěvkové organizace 

  Krejčířová, Iva
  Diplomová práce se zabývá neziskovými organizacemi a hlavními způsoby jejich financování. Informuje o použití vhodných ukazatelů finanční analýzy a obsahuje návrhy na zlepšení hospodaření konkrétní příspěvkové organizace.
 • Návrh organizační změny v neziskové organizaci 

  Heikenwälder, Jakub
  V diplomové práci zpracovávám návrh organizační změny Vysokoškolského katolického hnutí Brno, o.s., neziskové organizace. Věnuji se popisu cílů a aktivit sdružení a definování klíčových pozic, charakteristice pracovní ...
 • Návrh řešení problematiky daně z příjmu právnických osob u neziskových organizací 

  Kopecká, Jana
  Bakalářská práce se zaměřuje na nestátní neziskové organizace a problematiku jejich zdaňování z pohledu daně z příjmu právnických osob. Specifikuje jednotlivé příjmy, zda jsou či nejsou předmětem daně nebo zda jsou od daně ...
 • Zhodnocení financování neziskové organizace 

  Bartáková, Jana
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku neziskového sektoru, nestátních neziskových organizací a jejich financování. Práce obsahuje teoretické zpracování daného tématu a v části praktické zhodnocení financování ...