Now showing items 1-20 of 25

 • Dřevěná lávka nad vlčím výběhem 

  Mynaříková, Alice
  Předmětem této diplomové práce je konstrukce dřevěné lávky přes vlčí výběh v NP Šumava. Celková délka lávky je 240 m se dvěma půdorysnými lomy. Součástí lávky jsou tři vyhlídkové terasy, z toho dvě zastřešené pultovou ...
 • Hangár 

  Škatula, Václav
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce hangáru pro opravy a údržbu letadel obdélníkového půdorysu 60,0x120,0m s pojízdným podvěsným kladkostrojem o nosnosti 5,0t. Objekt se nachází v přilehlém ...
 • Influence of Load-bearing Structure on Size of Bonded Facade Cladding 

  Liška, Pavel; Nečasová, Barbora; Šlanhof, Jiří (EDP Sciences, 2018-06-25)
  Abstract. Architecture has been an integral part of our lives ever since people first existed. Structures are required by both investors and society to have what is considered a highly modern appearance while maintaining ...
 • Montovaná konstrukce ze železobetonu 

  Šimon, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosných prvků montované skeletové konstrukce. Předmětem návrhu je vnitřní příčný, respektive podélný rámy haly, skládající se ze střešního železobetonového vazníku, sloupů, průvlaků a ...
 • Most nad místní komunikací a potokem 

  Zifčák, Karel
  Předmětem této bakalářské práce je studie mostu o rozpětí 24m, který přemosťuje místní komunikaci a potok. Práce se zaměřuje na návrh trámové parapetní nosné konstrukce s parabolickými hlavními nosníky vzájemně spojenými ...
 • Multifunkční sportovní hala 

  Škatula, Václav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce multifunkční haly obdélníkového půdorysu. Objekt se nachází v městské zástavbě v Ostravě. Projekt je vypracován ve dvou variantách. První variantu ...
 • Návrh úpravy nosné konstrukce lisové části papírenského stroje 

  Zborník, Radek
  Diplomová práce se zabývá popisem a pevnostní analýzou vybraných částí modifikované nosné konstrukce lisové části papírenského stroje. Konstrukce je navrhována za účelem zjednodušení výměny plstěných pásů při servisním ...
 • Nosná konstrukce atypického rodinného domu ve Vrchlabí 

  Vondráček, Vít
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce atypického rodinného domu ve Vrchlabí. Konstrukce je řešena jako spolupůsobící vícepodlažní ocelový skelet s betonovým jádrem. Návrh byl uvažován ve čtyřech ...
 • Nosná konstrukce jízdárny 

  Kubíček, Michal
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce jízdárny. Jsou zde porovnány dvě varianty nosné konstrukce. Pro zvolenou variantu je zpracována technická zpráva, statický výpočet, výkaz materiálu a výkresová ...
 • Nosná konstrukce montovaného bytového domu 

  Návarová, Michaela
  Obsahem této diplomové práce je statický návrh nosné konstrukce bytového domu. Půdorysné rozměry jsou 15,04 x 16,74 m a výška 9,25 m. Bytový dům je navržen pro oblast České Budějovice tj. II. sněhová a II. větrová oblast. ...
 • Ocelová konstrukce zastřešení nástupiště 

  Petrovič, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá statickým výpočtem a posouzením nosné ocelové konstrukce zastřešení nástupiště. Objekt se nachází v centru města Pardubice. Půdorysné rozměry konstrukce jsou 24 x 35 metrů. Výška konstrukce je 8 ...
 • Odstranění pilíře v nosné stěně 

  Zubalík, Jakub
  Předmětem bakalářské práce je navržení vhodného řešení zásahu do nosné konstrukce v suterénu rodinného domu. Konkrétně se jedná o zvětšení světlé šířky otvoru vzniklého vybouráním zděného pilíře mezi dvěma dveřními otvory. ...
 • Pavilon botanické zahrady v Brně 

  Rusoňová, Nikola
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce botanického pavilonu v Brně. Konstrukce má eliptický půdorys o rozměrech 34 x 20 m, výška 9 m. Nosnou konstrukci tvoří 16 zakřivených nosných žeber, které ...
 • Penzion v Brně 

  Budina, Martin
  Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem vybraných částí nosné konstrukce budovy penzionu v Brně. Část objektu je pod úrovní terénu, nosnou konstrukci zde tvoří monolitické železobetonové rámy a na ně uložena spojitá ...
 • Sportovní hala 

  Štelc, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posudkem nosné konstrukce jednolodní sportovní haly pro lokalitu Brno. Půdorysné rozměry jsou 42 x 72 m a světlá výška cca 8m. Jsou zpracovány dvě varianty a vybraná varianta je zpracována ...
 • Sportovní hala 

  Návarová, Michaela
  V bakalářské práci je vypracován návrh dřevěné nosné konstrukce sportovní haly. Hala je určená pro běžné sporty (házená, malý fotbal, tenis, volejbal, košíková ). Půdorysné rozměry haly jsou 26,5 m x 45 m a proměnná výška. ...
 • Sportovní hala 

  Horká, Petra
  V diplomové práci je vypracován ve dvou variantách návrh nosné konstrukce sportovní haly pro běžné sporty (házená, malý fotbal, tenis, volejbal, košíková) o půdorysných rozměrech 42 m x 72 m a světlé výšce 8 m. Konstrukce ...
 • Tenisová hala 

  Hanáčík, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné konstrukce tenisové haly obdélníkového půdorysu. Objekt se nachází na území města Brna. Projekt je vypracován ve dvou variantách. První varianta je ocelová konstrukce ...
 • Tenisová hala 

  Mynaříková, Alice
  Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení nosné konstrukce tenisové haly. Zvolila jsem konstrukci z lepeného lamelového dřeva v kombinaci s rostlým dřevem. Hala je půdorysných rozměrů 23,275 x 67,375 m. V práci je ...
 • Víceúčelová hala v Hodoníně 

  Grufíková, Markéta
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce výtvarné galerie. Hala má eliptický půdorys, rozměry jsou 25 x 40 m a výška 12 m. Nosnou konstrukci tvoří 24 nosných zakřivených žeber, které jsou v horní ...