Now showing items 1-2 of 2

  • Realizace víceúčelového serveru na bázi WINDOWS 

    Depiak, Petr
    Práce je věnována poznatkům o síťových službách, které se často vyskytují na serverových systémech. Tyto služby zejména souvisí s úschovou, přenosem a interpretací dat. Jedná se o služby přenosu, které využívají protokoly ...
  • Realizace výceúčelového systému na bázi LINUX 

    Fůsek, Lukáš
    Práce Realizace víceúčelového systému na bázi Linux je zaměřena na výběr vhodné distribuce systému GNU/Linux, všech běžně dostupných síťových služeb poskytovaných servery a implementaci vhodného autorizačního procesu na ...