Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza sekundárního okruhu bloku VVER 440 

  Černý, Michal
  Hlavním cílem této diplomové práce je sestavení návrhového a kontrolního výpočtového modelu sekundárního okruhu bloku VVER 440. Rešeršní část práce se zabývá popisem sekundárního okruhu. V první výpočtové části byl proveden ...
 • Náhřev a spouštění jaderného bloku Elektrárny Dukovany po odstávce 

  Ludvík, Lubomír
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou náhřevu a spouštění jaderného bloku Elektrárny Dukovany po odstávce. V první části práce jsou vysvětleny jednotlivé provozní režimy jaderných elektráren, konkrétně provozní režimy ...
 • Parkovací dům JE Dukovany 

  Marečková, Andrea
  Předmětem zadání bakalářské práce je vyřešit krizovou situaci parkování u Jaderné elektrárny Dukovany. Parkovací plochy před závody jsou pořád stejné, ale počet automobilů nezvratně roste. Proto se vedení elektrárny rozhodlo ...
 • Stanovení teplotního koeficientu reaktivity reaktoru v Jaderné elektrárně Dukovany 

  Klíma, Jakub
  Tato práce se zabývá zpětným ověřením teplotního koeficientu reaktivity reaktoru v Jaderné elektrárně Dukovany, měřeného v rámci fyzikálního testu Dohřev chladiva na 260 °C. V práci jsou popsány druhy spouštění jaderných ...
 • Zvýšení výkonu turbosoustrojí v EDU výměnou NTO 

  Bašta, Tomáš
  Diplomová práce na téma Zvýšení výkonu turbosoustrojí v EDU výměnou NTO detailně popisuje důležitá zařízení technologických systémů sekundárního okruhu Jaderné elektrárny Dukovany, společně s jejich úkolem v tepelném oběhu. ...