Now showing items 1-3 of 3

 • FEM model ultrazvukového senzoru hladiny oleje 

  Chutný, Pavel
  Diplomová práce ověřuje pomocí numerického modelu fyzikální princip šíření ultrazvuku různými tekutinami. Nejprve je rozebírána problematika ultrazvukových vln. Druhá část teorie se věnuje motorovým olejům. Dále se práce ...
 • Modelování vtokových vírů 

  Galuška, Jiří
  V diplomové práci jsou shrnuty základní pravidla návrhu čerpacích jímek. Dále byly rozebrány matematické modely vírů a metody k jejich určování a vizualizaci. Následně se autor zaměřil na numerické modelování pomocí CFD ...
 • Ultrasonic Oil Level Senzo 

  Chutný, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  In this paper, different kinds of level sensor are described. The way of measurement of engine oil is clarified. The principle of ultrasonic senzor is explained, because own oil level senzor is based on ultrasonic wave. ...