Now showing items 1-15 of 15

 • Mateřská škola 

  Klimeš, Martin
  Téma diplomové práce je novostavba mateřské školy v Polici nad Metují. Budova je zasazena do svažitého terénu. Stavba má dvě nadzemní podlaží. Budova je navržena ze systému Porotherm a stropního konstrukčního systému ...
 • Mateřská škola 

  Šnédar, Marek
  Tato diplomová práce řeší návrh novostavby mateřské školy v katastrálním území města Tišnov. Stavba je situována do klidné okrajové části města. Objekt je navržen jako jednopodlažní, má atypický půdorys, přibližně ve tvaru ...
 • Mateřská škola 

  Václavek, Jaroslav
  Téma diplomové práce je mateřská škola se speciální třídou. Jedná se dvoupodlažní budovu s částečným podsklepením, střecha je jednoplášťová plochá s atikami. Jako nosný systém byly použity obousměrné stěny HELUZ. Stropní ...
 • Mateřská škola 

  Sojka, Petr
  Tématem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby mateřské školy v Kunštátě. Součásti objektu bylo navrženo i zdravotnické centrum. Kapacita budovy jsou dvě třídy mateřské školy a dvě ...
 • Mateřská škola 

  Drkošová, Dominika
  Tato diplomová práce řeší návrh a řešení školského zařízení pro děti předškolního věku, kterým je mateřská škola v obci Ostravě se dvěmi třídami, každá s kapacitou 20 dětí. Součástí bude i venkovní hřiště a parkoviště pro ...
 • Mateřská škola 

  Kociánová, Nikol
  Diplomová práce je zaměřena na projekt mateřské školy, která je dvoupodlažní s částečným podsklepením. Projektová dokumentace je na úrovni pro provádění stavby. Objekt se nachází v okresu Frýdek-Místek, v katastrálním území ...
 • Mateřská škola 

  Koutná, Vendula
  Diplomová práce „Mateřská škola" je zpracována ve formě projektové dokumentace, obsahující všechny náležitosti dle platných norem a předpisů. Navržená novostavba je umístěna na parcele č.4394/50 v Přerově. Objekt je situován ...
 • Mateřská škola 

  Měchurová, Klára
  Tématem diplomové práce je návrh mateřské školy s klubovnou v obci Hlušovice. Jedná se o dvoupodlažní budovu. Objekt je navržen z keramických tvarovek Porotherm s dutinovým předpjatým stropem. Stavba je zastřešena plochou ...
 • Mateřská škola a polyfunkční objekt Želivec - příprava a realizace stavby 

  Král, David
  Diplomová práce s názvem Mateřská škola a polyfunkční objekt Želivec řeší přípravu a realizaci stavby. Cílem diplomové práce je návrh časových, finančních a věcných zdrojů. Práce obsahuje rozpočet, harmonogram, zařízení ...
 • Mateřská škola Jinačovice 

  Božek, Michal
  Hlavním předmětem této diplomové práce je návrh nové mateřské školy s hřištěm a parkovištěm v obci Jinačovice. Budova je jednopodlažní s plochou zelenou střechou. Objekt se dělí na tři hlavní části: třída A, třída B a ...
 • Mateřská škola v Kostelci nad Orlicí 

  Dvořák, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem mateřské školy v Kostelci nad Orlicí. Jedná se o dvoupodlažní objekt. Objekt má atypický tvar a je zastřešen plochou střechou.
 • Mateřská škola v Příboře 

  Murgašová, Dominika
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby mateřské školy. Mateřská škola se nachází v okrajové části města Příbor. Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní objekt. V objektu ...
 • Školka - Praha 

  Miheličová, Gabriela
  Cílem mé diplomové práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby objektu mateřské školy v katastrálním území Praha-Černý Most. Jedná se o dvoupodlažní částečně podsklepený objekt, který svým ...
 • Vybrané části stavebně technologického projektu mateřské školy v Brně 

  Bartek, Petr
  Tématem této diplomové práce je stavebně technologická příprava výstavby dvoupatrové mateřské školy v brněnské městské části Bystrc. Součástí práce je technická zpráva, časový a finanční plán objektový, projekt zařízení ...
 • Výstavba objektu mateřské školy, Brno - Ivanovice, stavebně technologická příprava stavby. 

  Pivcová, Tereza
  Předmětem diplomové práce je stavebně technologická příprava výstavby mateřské školy v Brně Ivanovicích. Cílem diplomové práce je návrh časových, finančních a věcných zdrojů. Práce obsahuje harmonogram, zařízení staveniště, ...