Now showing items 1-10 of 10

 • Aplikace pro sběr a vyhodnocení dat z rozhraní OBDII pro Android 

  Kabelka, Michal
  Táto práce se zabývá problematikou získávání dat z automobilu přes rozhraní OBDII. Postupně rozebírá měřené veličiny, senzory a také řídicí systémy v automobilech a princip komunikace mezi nimi. Shrnuje základní principy ...
 • Bezdrátový sběr diagnostických dat z automobilu podporujících OBD-II 

  Fadrný, Jaroslav
  Prostudujte protokol OBD-II a seznamte se s koncepcí existujících zařízení, která tento protokol využívají k bezdrátovému přenosu dat diagnostiky automobilu. Různé koncepce vzájemně porovnejte a navrhněte vlastní koncepci ...
 • Diagnostika moderních vozidel 

  Holeš, Cyril
  Diagnostika vozidiel sa stala neoddeliteľnou súčasťou kontroly, ovládania a vývinu vozidiel. Cieľom tejto bakalárskej práce je zhrnúť a porovnať možnosti diagnostiky moderných vozidiel. Práca sa v prvej časti zameriava na ...
 • Diagnostika pohonných jednotek 

  Holeš, Cyril
  Diplomová práca je zameraná na stanovenie metodiky diagnostiky pohonných jednotiek u vozidiel so systémom vysokotlakového vstrekovania paliva common rail. V prvej časti je popísaná komunikácia diagnostických zariadení s ...
 • Emisní normy EURO 6 

  Velešík, Aleš
  Tato práce je zaměřena na přiblížení problematiky emisní normy EURO 6. Nachází se zde obecný popis jednotlivých zkoušek, které musí výrobce absolvovat a úspěšně splnit, aby mohl vyrábět automobily na této emisní úrovni. ...
 • Monitorování provozu osobního automobilu s využitím servisní přípojky 

  Muška, Radomír
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru Aplikované informatiky a řízení, předkládá návrh plnohodnotné servisní diagnostiky pro osobní automobily. Tato diagnostika byla navržena na základě studie profesionální ...
 • Palubní počítač pro automobil 

  Jelínek, Lubomír
  Tato práce pojednává o návrhu palubního počítače pro osobní automobil. Shrnuje základní znalosti o řídicí jednotce, palubním počítači a dalších počítačích vozu. Seznamuje s diagnostickým protokolem OBD a jeho využitím pro ...
 • Systémy sériové diagnostiky motorových vozidel 

  Horpatzká, Michaela
  Tato práce se zabývá systémy sériové diagnostiky a jejich významem u moderních vozidel. Práce je členěna do pěti částí popisujících vývoj, základní úlohy OBD, okruhy trvale monitorované OBD, komunikaci řídící jednotky s ...
 • Univerzální palubní počítač do auta 

  Novohradský, Petr
  Práce obsahuje kompletní návrh prototypu vestavěného zařízení pro zobrazování informací z vozidla. Je popsán čip ELM327 a jeho základní použití. Popisuje také vývoj diagnostické zásuvky vozidel v Evropských zemích. Obsahuje ...
 • Využití diagnostické sady VAG-COM PROFI v soudním inženýrství 

  Wertheim, Adolf
  Práce se zabývá možnostmi využití diagnostické sady VAG-COM PROFI v soudním inženýrství. Po vymezení teoretických souvislostí, v rámci možnosti zjišťování technického stavu vozidla, předkládá aplikace diagnostických postupů ...