Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace pro sběr a vyhodnocení dat z rozhraní OBDII pro Android 

    Kabelka, Michal
    Táto práce se zabývá problematikou získávání dat z automobilu přes rozhraní OBDII. Postupně rozebírá měřené veličiny, senzory a také řídicí systémy v automobilech a princip komunikace mezi nimi. Shrnuje základní principy ...
  • Návrh a realizace bezdrátového interface ODBII-XBee 

    Zatloukal, Martin
    Tato diplomová práce popisuje možnosti využití komunikačního protokolu ZigBee a integrovaného elektronického obvodu ELM 327 v realizaci univerzálního diagnostického zařízení pracujícího dle standardů OBDII, využitelného ...