Now showing items 1-7 of 7

 • Fyzikální simulace ve virtuální realitě 

  Grünseisen, Vojtěch
  Tato práce popisuje použití knihoven SDL, OSG a ODE jako nástrojů pro tvorbu her a jejich integraci do herního enginu. Je popsána obecná teorie o detekci kolizí a její role ve fyzikálním enginu. Použité knihovny jsou taktéž ...
 • Grafický editor pro blokový vstup numerického integrátoru v .NET 

  Kučera, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá numerickým řešením soustav diferenciálních rovnic prvního řádu s počátečními podmínkami vybranými jednokrokovými metodami. Dále pak návrhem, implementací a testováním aplikace, která je ...
 • Návrh systému Auto Taxi pro letoun 

  Kardoš, Juraj
  Nedávné studie předpovídají nárůst pasažérů využívajících leteckou dopravu. Tento trend bude vyžadovat zavedení nových leteckých linek, důsledkem čeho bude zhuštěn letový provoz s dopadem hlavně na nápor letišť v metropolitních ...
 • Sequences of Groups, Hypergroups and Automata of Linear Ordinary Differential Operators 

  Chvalina, Jan; Novák, Michal; Smetana, Bedřich; Staněk, David (MDPI, 2021-02-05)
  The main objective of our paper is to focus on the study of sequences (finite or countable) of groups and hypergroups of linear differential operators of decreasing orders. By using a suitable ordering or preordering of ...
 • Software pro simulaci řídicích algoritmů s generováním C-kódu pro mikrokontrolér 

  Fiala, Martin
  Tato práce se zabývá simulací průběhu signálu v zadané jednoduché struktuře s jedním regulátorem, řízenou soustavou a zpětnou vazbou pomocí open-source programovacího jazyka Python. V další části je rozebíráno generování ...
 • Vliv přesnosti aritmetických operací na přesnost numerických metod 

  Kluknavský, František
  Práce je zaměřená na hodnocení vlivu zaokrouhlovacích chyb na přesnost a efektivitu numerických integračních metod. Obsahuje teoretické předpoklady získané z existující literatury, implementaci knihovny zvolených metod, ...
 • Využití ODE pro Sestavení Dynamického Modelu Čtyřnohého Robotu 

  Seriš, Richard
  Ciežom tejto bakalárskej práce je zostaviť dynamický model robota Qasimodo pomocou Open Dynamics Engine použitím programovacieho jazyka Python, na základe známych parametrov a analyzovaného štýlu chôdze tohoto robota. ...