Now showing items 1-9 of 9

 • Komplexní systém řízení výroby stroje plnící linky lahví 

  Karola, Ladislav
  Obsahem diplomové práce je úvod do řídicího systému výroby definovaného jako MES. Obsahuje analýzu šesti velkých ztrát vznikajících ve výrobě. Popisuje, jak se tyto ztráty projevují a jaké mají následky. Dále jsou popsány ...
 • Návrh štíhlé výroby a její implementace do podmínek provozu při uplatnění digitalizace 

  Šmíd, Václav
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh štíhlé výroby a její implementaci za pomocí digitalizace v podniku Fatra, a.s. Napajedla. Dílčím cílem práce je analýza funkcí, výhod a významu systému MES ve společnosti. Nejprve bude ...
 • Principy štíhlé výroby a jejich implementace na pracoviště CNC 

  Paseka, Jan
  Cílem této bakalářské práce je návrh úsporných opatření a snížení plýtvání v průmyslovém podniku. V první části je zpracován obecný přehled metodiky štíhlé výroby a nástrojů, které pomáhají zvýšit produktivitu, kvalitu a ...
 • Řízení montážní linky světlometů 

  Sikora, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem montážního pracoviště na výrobu světlometů. Dokument obsahuje rozbor zadávací dokumentace montážní linky. Ve stručnosti je také popsáno, jak probíhá montáž světlometů. Dále je podrobně vysvětlena ...
 • Studie norem řízení pro výrobní organizaci 

  Altmanová, Hana
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu výkonových norem a využitelnost klíčové technologie ve výrobní firmě KLEIN automotive s.r.o. Práce následně navrhuje řešení výpočtu norem dle nových metod pro konkrétní technologii ...
 • Vyhodnocovaní efektivity výroby 

  Czipszer, Jiří
  Diplomová práce se zaobírá problematikou vyhodnocování efektivnosti a sběru dat linek ve výrobě, pomocí programu APROL od společnosti B\&R automation. Cílem práce je vytvořit program splňující požadavek, který se následně ...
 • Vyhodnocování účinnosti strojů pro zabezpečení výrobního úkolu 

  Nováková, Eliška
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocováním získaných dat z vybraných výrobních zařízení. Teoretická část je zaměřená na řízení výroby, popis informačních výrobních systémů a definování metod pro vyhodnocování efektivnosti ...
 • Vyhodnocování účinnosti strojů pro zabezpečení výrobního úkolu 

  Harnová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocováním účinnosti strojů ve zvoleném výrobním úseku. Teoretická část stručně popisuje řízení výroby a teoretické metody pro hodnocení OEE. Dále jsou zde představeny vybrané informační systémy ...
 • Využitelnost OEE ve výrobním Automotive závodě 

  Poledník, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací komplexního řešení pro sběr výrobních ukazatelů v sektoru komerčních vozidel nazývaného Automotive. Návrh je proveden formou analýzy stavu a určení úzkých míst sběru dat ...