Now showing items 1-2 of 2

  • Implementace OLAP analýzy nad daty knihoven VUT 

    Mahdalíček, Josef
    Cílem této práce je vytvořit nástroj pro OLAP analýzu nad provozními daty knihoven VUT. Tento nástroj odpovídá například na dotaz jak dlouho měli uživatelé půjčené knihy. Tyto dotazy mohou být specifikovány dle časového ...
  • Návrh interaktivního WWW OLAP rozhraní pro analýzu produkce výrobních závodů 

    Mazáč, Pavel
    Tato práce se zabývá problematikou OLAP analýzy. Uvádí důležité teoretické poznatky a srovnává vybrané existující produkty. Hlavním cílem bylo vytvořit vlastní implementaci systému OLAP. Práce popisuje způsob návrhu a ...