Now showing items 1-6 of 6

 • Bezdrátová stanice s připojením do sítě IoT 

  Kubíček, Richard
  Tato práce se zabývá návrhem WiFi stanice pro připojení senzorů a ovladačů s připojením do sítě IoT. Stanice využívá WiFi modul ESP8266. Jsou zde popsány jednotlivé komponenty, ze kterých se stanice skládá. Práce zahrnuje ...
 • Design přenosného Hi-Res přehrávače 

  Bališová, Natália
  The topic of this thesis was a design of a Hi-Res portable audio player. The thesis contains an analysis of the history of portable music players as well as the current situation on the market, technical parameters and a ...
 • Generování a zobrazení QR kódů na embedded grafickém OLED displeji 

  Lakomý, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá kódováním informací a jejich generování do QR kódů. Pro tento účel je v práci popsán princip fungování QR kódů a také návrh zařízení. Toto zařízení je schopno zakódovat informaci přijatou ...
 • Inovace laboratorních úloh v BLOS 

  Urban, Jakub
  Tato práce se zabývá inovací úloh bakalářského předmětu Logické obvody a systémy. Byly navrženy a odladěny celkem tři úlohy v~ jazyce VHDL pro vývojový kit Digilent Nexys 3 a periferie Pmod, k~němu připojených. První úloha ...
 • Řízení grafického OLED displeje mikrokontrolérem Atmel 

  Bartošík, Vladislav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací přípravku sloužícího pro řízení OLED displeje Densitron DD-25664GE-1A. Tento displej má rozlišení 256 x 64 pixelů a umožňuje zobrazovat 16 stupňů šedi. Navržený obslužný ...
 • Vývojový kit pro komunikaci mikrokontrolérů s počítačem 

  Franek, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem vývojového kitu pro komunikaci mikrokontroléru s počítačem pomocí rozhraní USB, Bluetooth, WiFi a Ethernet. V teoretickém rozboru jsou popsána tato rozhraní a také rozhraní, která používá ...