Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza modelů směrovacích protokolů OLSR a AODV pro MANET sítě v prostředí OPNET Modeler 

  Machata, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou MANET sítí a je zaměřena zejména na procesy směrování. Největší pozornost je věnována směrovacím protokolům AODV a OLSR. Tyto protokoly jsou zde podrobně popsány. Cílem této práce je ...
 • Analýza směrovacích protokolů používaných v MANET sítích 

  Vala, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou směrovacích protokolů používaných v MANET sítích se zaměřením na protokoly OLSR, AODV a HWMP. Práce se skládá z teoretické části, kde jsou popsány směrovací protokoly, které se ...
 • Návrh laboratorní úlohy zaměřené na protokol OLSR 

  Pecina, Martin
  Ad hoc mobilní síť je kolekcí mobilních uzlů, které se dynamicky a svévolně pohybují takovým způsobem, že se spojení mezi uzly nepřetržitě mění. Za účelem usnadnění komunikace v síti se k nalezení přenosových cest mezi ...
 • Podpora QoS v MANET sítích 

  Figurny, Roman
  Teoretická část diplomové práce se zabývala problematikou MANET sítí, problematikou zajištění požadované kvality služeb v MANET sítích a rozborem možných implementací kvality služeb do těchto sítí. Praktická část práce ...
 • Simulace směrovacího protokolu OLSR v prostředí OPNET Modeler 

  Potfay, Attila
  Hlavním úkolem této bakalářské práce je simulace směrovacího protokolu OLSR (Optimized Link State Routing Protocol) v prostředí OPNET Modeler a realizace scénáře, kde je možné simulovat funkčnost a vlastnosti tohoto ...
 • Sítě s volnou typologií se zaměřením na technologii MANET 

  Sehnálek, Adam
  Hlavním předmětem mé bakalářské práce je seznámení se s problematikou počítačových sítí s volnou topologií se zaměřením na technologii MANET, resp. Motorola MESH. Zabývá se simulací vlivu počtů uzlů v sítí na přenos dat ...
 • Směrovací protokol OLSR pro MANET sítě v simulačním prostředí OPNET Modeler 

  Hošek, Petr
  První část práce se zaměřuje obecně na problematiku směrování v počítačových sítích. Popisuje význam směrování, základní prvky, algoritmy a protokoly. Dále popisuje tzv. MANET (Mobile Ad-hoc Network) sítě, kde jsou rozebrány ...
 • Směrovací protokoly v sítích s volnou topologií 

  Mahdal, Ondřej
  Tématem diplomové práce (dále jen DP) je seznámení se s problematikou počítačových sítí s volnou topologií se zaměřením na technologii MANET resp. Motorola MESH. Dále studium způsobů směrování a zajištění kvality služeb ...
 • Uspořádání ad hoc sítí a různé typy útoků 

  Rexa, Denis
  V tejto semestrálnej práci venovanej sieťam MANET a ich bezpečnostným hrozbám sa v prvej časti preberajú a porovnávajú smerovacie protokoly AODV vs OLSR vs ZRP. Ďalej je spomínaný broadcast storm a podrobnejšie rozobrané ...
 • Uspořádání ad hoc sítí a různé typy útoků 

  Rexa, Denis
  V tejto semestrálnej práci venovanej sieťam MANET a ich bezpečnostným hrozbám sa v prvej časti preberajú a porovnávajú smerovacie protokoly AODV vs OLSR vs ZRP. Ďalej je spomínaný broadcast storm a podrobnejšie rozobrané ...
 • Vytvoření experimentální MANET sítě v simulátoru NS-3 

  Vadkerti, Gabriel
  Táto semestrálna práca sa zaoberá s problematikou MANET sietí. Sú predstavené smerovacie protokoly, ich typy, výhody a nevýhody. Podrobne sa zaoberá so smerovacími protokolmi AODV a OLSR. Je popísaný simulačný program NS-3 ...