Now showing items 1-9 of 9

 • Aplikace metod učení slovníku pro Audio Inpainting 

  Ozdobinski, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá metodami učení slovníku pro doplňování chybějících úseků ve zvukovém signálu. Jsou zde teoreticky rozebrány a prakticky využity algoritmy K-SVD a INK-SVD k učení slovníku. Tyto slovníky jsou ...
 • Komprimované vzorkování pro efektivní sledování objektu senzorovou sítí 

  Klimeš, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá sledováním objektu. Ke sledování je použita decentralizovaná senzorová síť využívající distribuovaný částicový filtr s věrohodnostním konsenzem. Tento konsenzus je založen na řídké reprezentaci ...
 • Metody pro doplňování pixelů vně obrazu 

  Ješko, Petr
  Práce se zabývá problematikou doplňování pixelů vně obrazu. Uvádí některé metody pro inpainting použitím počítače a upozorňuje na úskalí, která se zde objevují. Zkoumá metody pro interpolaci a aproximaci funkcí ve snaze ...
 • Metody pro doplňování pixelů vně obrazu 

  Ješko, Petr
  Práce se zabývá problematikou doplňování pixelů vně obrazu. Uvádí některé metody pro inpainting použitím počítače a upozorňuje na úskalí, která se zde objevují. Zkoumá metody pro interpolaci a aproximaci funkcí ve snaze ...
 • Optimalizace reprezentace dat pro sledování objektu senzorovou sítí 

  Cabalová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá hledáním optimální reprezentace dat pro sledování objektu senzorovou sítí. Je zde popsán model decentralizované senzorové sítě a využití tzv. slovníku k reprezentaci naměřených dat. Dále je ...
 • Optimální metody výměny řídkých dat v senzorové síti 

  Valová, Alena
  Práce je zaměřena na sledování pohybu objektu decentralizovanou senzorovou sítí s využitím distribuovaného částicového filtru s fúzním centrem i s konsenzem. Model zahrnuje šum v měření senzorů i případy, kdy senzor objekt ...
 • Transformace obchodní strategie v jazyce MetaLang na paralelní kód akcelerovaný superpočítačem 

  Halfar, Vítězslav
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat softwarový systém - MetaTester, který se zabývá testováním a optimalizacemi nastavení automatizovaných obchodních systémů vytvořených pro platformu MetaTrader 4. ...
 • Učení slovníku pro rekonstrukci řídkého signálu 

  Ozdobinski, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá učením slovníku pro rekonstrukci signálu na základě řídkých reprezentací. Jsou zde popsány způsoby tvorby statických a přizpůsobených slovníkových matic, které jsou užité s aproximativním ...
 • Určení optimální velikosti bloků pro řídkou reprezentaci obrazu 

  Šuránek, David
  Úvod této diplomové práce je věnován přiblížení základních pojmů a algoritmů z oblasti zpracování obrazu pomocí řídkých reprezentací. Dále je zmíněn model neuronové sítě zvaný Omezený Boltzmannův stroj, který je v praktické ...