Now showing items 1-8 of 8

 • Implementace simulačního modelu zjednodušené databáze DiffServ-MIB 

  Zeman, Otto
  Cílem této práce je navrhnout možné postupy pro simulaci chování protokolu SNMP (Simple Network Management Protocol) v simulačním prostředí OPNET Modeler. Práce podrobně popisuje jednotlivé postupy řešení, které byly vybrány ...
 • Laboratorní úlohy v prostředí OPNET pro předmět Komunikační technologie 

  Kasper, Robin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem laboratorních úloh pro předmět Komunikační technologie, který je zařazen do druhého ročníku bakalářského studia oboru Teleinformatika. Předmět představuje první seznámení studentů se ...
 • Mobile IPv6 v prostředí OPNET Modeler 

  Žáček, Martin
  Diplomová práce shrnuje poznatky o podpoře mobility v IPv4 sítích a detailně prozkoumává možnosti mobility v IPv6 sítích. Jsou zde popsány funkce a topologie protokolů MIPv6 (RFC 3775), FMIPv6 (RFC 5568), HMIPv6 (RFC 5380) ...
 • Mobilita sítí v Mobile IP 

  Havelka, Michal
  Semestrální práce se zabývá problematikou mobility sítí (NEMO) v protokolech Mobile IPv4 a Mobile IPv6. Popisuje základní princip činnosti protokolů Mobile IP, definuje rozdíly mezi mobilitou uzlů a mobilitou sítí a navrhuje ...
 • Přenos dat v mobilních sítích 

  Bílek, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na zmapování a použití mobilních sítí pro přenosy datových služeb. Popisuje jednotlivé generace sítí a technologie, které využívají. Tato práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a ...
 • Simulace provozu vysokorychlostní sítě 

  Tuchapets, Volodymyr
  Cílem této práce je prostudovat teorii vysokorychlostních sítí typu Ethernet, ATM a SDH a seznámení s jejich problematikou. V první části této práce se věnuji teoretickému rozboru daných sítí, jejich dnešnímu využití. ...
 • Simulační scénáře v prostředí IT Guru pro předmět Komunikační technologie 

  Rybka, Štěpán
  Tato diplomová práce s názvem Simulační scénáře v prostředí IT Guru pro Komunikační technologie se zabývá návrhem laboratorních úloh pro výše zmíněný předmět. V první části práce je teoretický úvod k použitým protokolům, ...
 • Využití protokolu TCP v simulačním prostředí OPNET Modeler 

  Tirinda, Viktor
  Diplomová práce je zaměřena na možnosti implementace aplikačního protokolu v simulačním prostředí OPNET Modeler. Předpokládá se, že tento aplikační protokol bude pro komunikaci na transportní vrstvě využívat protokol TCP. ...