Now showing items 1-1 of 1

  • Zpracování a klasifikace signálů ve spánkové medicíně 

    Vyskočilová, Martina
    Práce se zabývá syndromem spánkové apnoe, fyziologií spánku a regulací dýchání ve spánku. Je zpracován přehled základních poruch dýchání ve spánku a způsoby monitorace spánkové apnoe. V další části jsou zpracována získaná ...