Now showing items 1-11 of 11

 • 3D šachy s využitím Leap Motion 

  Smejkal, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá pohybovým ovladačem Leap Motion. Výstupem práce je šachová 3D hra, která nabízí ovládání pomocí tohoto zařízení. Teoretická část popisuje historii podobných vstupních zařízení, Leap Motion ...
 • Fyzikální simulace v grafické scéně 

  Javorka, Marián
  Tento diplomový projekt se zaobírá problematikou fyzikální simulace aut. Program je vytvořen v programovacím jazyce C++ za pomoci knihoven OpenSceneGraph a Bullet, které jsou v práci v krátkosti představeny. Celá aplikace ...
 • Fyzikální simulace ve virtuální realitě 

  Grünseisen, Vojtěch
  Tato práce popisuje použití knihoven SDL, OSG a ODE jako nástrojů pro tvorbu her a jejich integraci do herního enginu. Je popsána obecná teorie o detekci kolizí a její role ve fyzikálním enginu. Použité knihovny jsou taktéž ...
 • Grafické znázornění stereometrických jevů 

  Kroupa, Ondřej
  Aplikace pro podporu výuky středoškolské matematiky v oblasti stereometrických jevů a problémů zobrazených pomocí anaglyfů.
 • Klasifikace zubů na 3D polygonálním modelu čelisti 

  Hulík, Rostislav
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací řešení klasifikace zubů na polygonálním modelu otisku čelisti. Postupně v ní popisuji možnosti procházení a reprezentace polygonálního modelu v paměti počítače, detekci roviny ...
 • Kolaborativní interakce mezi uživateli ve virtuální 3D scéně 

  Tóth, Michal
  Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s grafickou knihovnou OpenSceneGraph, okenní knihovnou Qt a možnosti síťové komunikace. A demonstrovat možnosti těchto knihoven na jednoduché aplikace. V práci jsou čtenáři ...
 • Pokročilý rendering pomocí knihovny OpenSceneGraph 

  Ondruška, Jiří
  Tato bakalářská práce má za úkol předvést knihovnu OpenSceneGraph a její použití v kombinaci se shadery psanými v OpenGL Shading Language. Práce se nejdříve věnuje právě základům jazyka GLSL. Následující kapitola představí ...
 • Raytracing virtuálních grafických scén 

  Rypák, Andrej
  Práce se věnuje problematice zobrazování a metodami sledování paprsků, zejména nejstarší metodě raytracing. Kromě přiblížení historie algoritmů z této rodiny, přináší detailní popis fyzikálního modelu, nástrojů a technik ...
 • Simulace a 3D vizualizace horské dráhy 

  Ondrůj, Daniel
  Cílem bakalářské práce je simulace a vizualizace horské dráhy. Konkrétně tedy simulace sil působících na vozík během jeho pohybu po dráze. Dále vizualizace těchto sil a celé scény s dráhou. Grafická část je řešena pomocí ...
 • Simulace a 3D vizualizace kulečníku 

  Luner, Radek
  Tato práce ze zabývá problematikou tvorby simulátoru kulečníku. Vysvětluje základní pojmy z oblasti fyziky nutné při návrhu fyzikálního systému. Popisuje základní schéma obecného simulátoru a jeho implementace.
 • Vytváření stínů v grafických scénách technikou stínových těles 

  Starka, Tomáš
  Práce se zabývá vybranými metodami tvorby stínů v počítačové grafice. Rozebere v krátkosti stínové mapy a stínová tělesa. Jejich výhody a nevýhody. Hlouběji se pak zabývá pouze metodou stínových těles a jejich implementací ...