Now showing items 1-3 of 3

 • Mobilní aplikace pro mapování OpenStreetMap v terénu 

  Tesař, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou aplikace pro mobilní zařízení určené k mapování OpenStreetMap v terénu. V rámci teoretického úvodu je popsán projekt OpenStreetMap a způsoby sběru dat. Jsou zde popsána specifika ...
 • Vyhledávání cesty ve vektorových datech projektu OpenStreetMap 

  Adamček, Adam
  Vyhledávače cest patří mezi služby, které v dnešní době lidé často využívají při plánování přejezdu neznámým územím. Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která bude schopna ve volně dostupných mapových ...
 • Webová aplikace pro editaci a zobrazování hranic 

  Hypeš, Tomáš
  Tato práce pojednává o návrhu a tvorbě aplikace pro zobrazování hranic obcí a dalších územních celků a hranic území, která jsou nad těmito územními celky definována. Nejdříve jsou popsány možnosti převodu hranic z databáze ...