Now showing items 1-20 of 22

 • Analýza směrovacích protokolů 

  Rozsypal, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou směrování a současnými interními směrovacími protokoly na třetí vrstvě referenčního modelu ISO/OSI. V první části jsou popsány základní pojmy a principy ohledně směrování. Další ...
 • Dynamická metrika v OSPF sítích 

  Mácha, Tomáš
  Masivní vývoj Internetu vedl ke zvýšeným požadavkům na spolehlivou síťovou infrastrukturu. Efektivita komunikace v síti závisí na schopnosti směrovačů určit nejlepší cestu pro odesílání a přeposílání paketů ke koncovému ...
 • Implementace OSPFv3 v INET4 

  Galbička, Lukáš
  Táto práca sa zaoberá tvorbou simulácie smerovacieho protokolu OSPF v simulačnom prostredí OMNeT++. OMNeT++ je diskrétny modulárny simulátor využívaný prednostne pre simuláciu  počítačových sietí. Práca obsahuje teoretické ...
 • Inovativní směrovací protokoly 

  Rouča, Tomáš
  Cílem této práce bylo seznámit se s technologií směrování dat v počítačové síti. V práci byly popsány v teoretické rovině vlastnosti současných a minulých směrovacích protokolů a jejich využití v informačních systémech. ...
 • Konfigurace směrovacího protokolu Open Shortest Path First 

  Wolf, Jakub
  Diplomová práca popisuje možnosti smerovacieho protokolu Open Short Path First (OSPF) v základnej konfigurácii a implementáciu do autonómneho systému. Teoretická časť rozoberá základny počítačových sietí a rozdelenie podľa ...
 • Laboratorní úlohy osvětlující princip síťových technologií a protokolů 

  Hricko, Tomáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá vytvorením dvoch laboratórnych úloh pre študentov. Prvá úloha je zameraná na porovnanie transportných protokolov TCP a UDP. Druhá úloha je zameraná na porovnanie smerovacích protokolov OSPF ...
 • Laboratorní úlohy pro výuku síťových technologií 

  Kapusta, Martin
  Cieľom diplomovej práce je vybrať simulačné prostredie pre tvorbu laboratórnych úloh zameraných na výuku sieťových technológií. V teoretickej časti práce sú rozobraté základy sieťovej komunikácie, adresovanie, vrstvové ...
 • Modelování a simulace návrhových vzorů směrování v počítačových sítích 

  Rybová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá modelováním a simulací sítí v nástrojích Packet Tracer a OMNeT++. Modely sítí jsou vytvořeny podle návrhových vzorů firmy Cisco a zaměřují se na směrovací protokoly RIP, OSPF a redistribuci. ...
 • Modelování link-state směrovacího protokolu OSPFv3 

  Ruprich, Michal
  Tato práce se zabývá tvorbou simulací směrovacích protokolů. Cílem práce je vytvořit fungující model směrovacího protokolu OSPF v simulačním prostředí OMNET++. OMNET++ je diskrétní simulační prostředí, které bylo vytvořeno ...
 • Modelování směrovacích protokolů OSPF v simulátoru OMNeT++ 

  Danko, Martin
  Open Shortest Path First (OSPF) je dynamický, hierarchický směrovací protokol navrhnutý pro podporu směrovaní v sítích TCP/IP. Je tu potřeba pro rozsáhlé simulace protokolu OSPF, aby bylo možné lépe porozumět jeho dynamice. ...
 • Návrh a simulace podnikové sítě, virtuální laboratoř Cisco 

  Ollé, Karol
  Tématem této diplomové práce (dále jen DP) je návrh rozsáhlých podnikových sítí podle doporučení stanovených společností Cisco. Dále je realizována simulace navržené topologie prostřednictvím programů s otevřeným zdrojovým ...
 • Obnovení provozu v datové síti po vzniklé chybě 

  Trávníček, Michal
  Cílem této bakalářské práce bylo vysvětlení základních principů a technologií na zajištění spolehlivého a efektivního směrování v sítích, ve kterých dojde k výpadku linky, a to vše při co nejmenším dopadu na kvalitu služby ...
 • Optimalizace sítě ISP 

  Čech, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá analýzou sítě lokálního ISP, zjistěním aktuálních problémů a návrhem řešení pro nalezené problémy. Byly zjištěny problémy s broadcast-stormem, používáním privátního adresového prostoru, nastavením ...
 • Porovnání link-state směrovacích protokolů 

  Zavřel, Jan
  Tato práce se zabývá porovnáním dynamických link-state směrovacích protokolů OSPF a IS-IS. Tyto protokoly se používají při směrování v jednom autonomním systému pod jednou správou. Oba jsou v teorii podobné, avšak v praxi ...
 • Simulace a optimalizace provozu konvergovaných sítí 

  Turan, Jonáš
  Cílem práce je prozkoumat a popsat možnosti simulačního systému OMNeT++ a s použitím nabytých vědomostí vytvořit uživatelského průvodce a návrh tří úloh pro počítačové cvičení. V teoretické části je popsán princip a funkčnost ...
 • Simulácia dátových sietí s využitím priameho vykonávania kódu 

  Trávníček, Michal
  Cílem diplomové práce bylo popsat simulace reálné sítě, poukázat na chyby a nedokonalosti při těchto simulacích a snažit se najít technologie a řešení, které by přispělo ke zvýšení hodnověrnosti simulací. Pro účel simulací ...
 • Směrovací mechanizmy mezi autonomními systémy Internetu 

  Daněk, Michal
  Bakalářská práce popisuje architekturu Internetu, jeho dělení na autonomní systémy a způsoby jejich propojení. Dále se ve velké míře zabývá popisem směrovacích mechanismů mezi autonomními systémy, ale i uvnitř. Větší prostor ...
 • Testování, směrování a QoS v privátních sítích 

  Opravil, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá interakcí technologií směrování se zajištěním kvality služeb. Zaměřuje se zejména na fungování směrovacích protokolů RIP a OSPF v kombinaci s frontami FIFO, PQ a WFQ technologie DiffServ. Hlavním ...
 • Tvorba pokročilého simulačního modelu technologie DiffServ v prostředí Opnet Modeler 

  Machata, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s problematikou zajištění kvality služeb v IP sítích. Největší pozornost byla věnována technologii DiffServ a způsobu identifikace a klasifikace síťového provozu na hraničních ...
 • Vliv výpadku linky a použití alternativních tras na zajištění kvality služeb 

  Atanasčev, Petr
  Cílem této práce bylo seznámit se s technologií rozlišovaných služeb DiffServ, problematikou výpadku linky a nalezení alternativní trasy v DiffServ doméně. V práci byly popsány v teoretické rovině vlastnosti rozlišovaných ...