Now showing items 1-20 of 34

 • Active Elements for Analog Signal Processing: Classification, Review, and New Proposals 

  Biolek, Dalibor; Senani, R.; Biolková, Viera; Kolka, Zdeněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-12)
  In the paper, an analysis of the state-of-the-art of active elements for analog signal processing is presented which support – in contrast to the conventional operational amplifiers – not only the voltage-mode but also the ...
 • Aplikace moderních funkčních bloků v harmonických oscilátorech 

  Votýpka, František
  Tato práce pojednává o nově navržených aktivních funkčních blocích používaných v elektronice, které mají lepší vlastnosti než klasické operační zesilovače. Tyto nové bloky se vyznačují zvláště tím, že pracují v proudovém ...
 • Aplikační možnosti programovatelného zesilovače LNVGA 

  Sobotka, Josef
  Tato práce se zabývá nejprve teoretickým popisem kvalitativních vlastností a parametrů některých moderních aktivních prvků, dále rozebírá teorii grafů signálových toků na úrovni použitelné pro následující metody návrhu ...
 • Aplikační možnosti řiditelného proudového zesilovače 

  Bradáč, Josef
  Tato práce se zabývá aplikačním využitím digitálně řízeného proudového zesilovače DACA (Digitally Adjustable Current Amplifer), který byl vyvinut na Ústavu Telekomunikací FEKT VUT v Brně ve spolupráci s firmou ON Semiconductor ...
 • Autokompenzace ofsetu operačního zesilovače pro přesná měření 

  Prášek, David
  Tato předkládaná práce se zabývá problematikou návrhu dvoustupňového operačního zesilovače s automatickou kompenzací ofsetu pro přesné měření. Celý návrh je směřován pro případnou realizaci v technologii CMOS07 s využitím ...
 • Diferenční kmitočtové filtry neceločíselného řádu 

  Zapletal, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá diferenčními a nediferenčními neceločíselnými kmitočtovými filtry za použití aktivních součástek. Je tu popsán návrh neceločíselných diferenčních filtrů z neceločíselných nediferenčních filtrů. ...
 • Elektronicky přeladitelné oscilátory 

  Polanský, David
  Cílem této práce je seznámit čtenáře se základními principy oscilátorů s možností spojitého elektronického přeladění kmitočtu. Práce je zaměřena na využití nestandardních aktivních prvků jako je OTA a CCII. Je zde uvedeno ...
 • Elektronicky rekonfigurovatelné kmitočtové filtry 

  Gajdoš, Adam
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout filtrační SISO struktury s elektronicky rekonfigurovatelnou změnou přenosové funkce za pomoci netradičních aktivních prvků s minimálně jedním řiditelným parametrem. V první části práce ...
 • Elektronicky řiditelné aktivní prvky k realizaci oscilátorů a funkčních generátorů 

  Bokůvka, Tomáš
  Náplní práce je návrh, analýza a realizace nových zapojení oscilátoru a generátoru s využitím elektronicky řiditelných aktivních prvků. V úvodní diskusi jsou teoreticky popsány funkční generátory a oscilátory z hlediska ...
 • Filtrační struktury neceločíselného řádu 

  Lefler, Filip
  Diplomová práce se zabývá kmitočtovými filtry neceločíselného řádu. Je tu popsán jejich návrh, jejich simulace a jejich praktická realizace. První část práce je zaměřena na úvod do kmitočtových filtrů. Následuje kapitola ...
 • Filtrační struktury obsahující prvky fraktálního řádu 

  Kubát, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá problematikou kmitočtových filtrů s neceločíselným řádem. V první části této práce je přiblížení a základní rozdělení kmitočtových filtrů, na kterou navazuje část, která se zabývá problematikou ...
 • Fractional-Order Oscillator Design Using Unity-Gain Voltage Buffers and OTAs 

  Kartci, Aslihan; Herencsár, Norbert; Koton, Jaroslav; Brančík, Lubomír; Vrba, Kamil; Tsirimokou, Georgia; Psychalinos, Costas (IEEE, 2017-08-06)
  In this study, a new voltage-mode fractional-order oscillator using two unity-gain voltage buffers, two operational transconductance amplifiers, one resistor, and two capacitors is presented. The design procedure of ...
 • Měření pomocí vzorkovací počítačové karty - laboratorní úloha 

  Tomaštík, Roman
  Tato práce se zabývá měřením pomocí vzorkovací karty a určováním základních parametrů měřeného signálu. Budou zde rozebrány základní vlastnosti použité karty Alazartech ATS860-256M a stručná charakteristika programovacích ...
 • Multifunction RF Filters Using OTA 

  Herencsár, Norbert; Vrba, Kamil (Springer, 2007-09-03)
  In this paper the procedure of RF filter design using two active elements OTA is shown. The general method of filter design using OTA amplifiers, when the fully connected feedback network was designed around the two OTA ...
 • Multifunctional Electronically Reconfigurable and Tunable Fractional-Order Filter 

  Dvořák, Jan; Jeřábek, Jan; Bečková, Zuzana; Kubánek, David; Blažek, Petr (Kaunas University of Technology, 2019-02-11)
  In this paper the authors present a multifunctional reconfigurable fractional-order filter performing a low-pass, high-pass, band-pass and band-reject transfer function. The filter is based on two types of active elements, ...
 • Návrh elektronicky rekonfigurovatelných filtračních struktur s moderními aktivními prvky 

  Prát, Marek
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout elektronicky rekonfigurovatelné filtry s říditelnou změnou přenosové funkce za pomoci aktivních prvků v proudovém módu. V první části práce jsou probrány nezbytné znalosti a pojmy pro ...
 • Návrh kmitočtových filtrů s netradičními transkonduktančními prvky 

  Gajdoš, Adam
  Cílem práce bylo prostudovat, navrhnout a prakticky realizovat říditelné kmitočtové filtry pracující v proudovém módu, za pomocí netradičních aktivních prvků, tvořených kombinací transkonduktančních zesilovačů s proudovými ...
 • Návrh operačního zesilovače CMOS 

  Nevrkla, Marek
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu a simulace analogových integrovaných obvodů v technologii CMOS. Hlavním zaměřením práce je navrhnoutí transkonduktančního zesilovače pracujícího s nízkým vstupním rozdílovým napětím. ...
 • Návrh operačního zesilovače CMOS 

  Navrátil, Jakub
  Předkládaná práce se zabývá problematikou návrhu operačního transkonduktančního zesilovače v technologii CMOS AMIS 0,7 um. Práce je zaměřena na návrh přesného operačního zesilovače s malým rozdílovým vstupním napětím.
 • Návrh plně diferenčních kmitočtových filtrů s proudovými aktivními prvky za pomoci metody grafu signálových toků 

  Štork, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem kmitočtových filtrů pracujících v proudovém, plně diferenčním módu, a to za pomocí grafů signálových toků. První část práce je zaměřena na obecný popis kmitočtových filtrů, jejich ...