Now showing items 1-2 of 2

  • Algoritmy zpracování obrazu v osmibitových procesorech 

    Rébl, Miroslav
    Tato diplomová práce se zabývá implementací propojení jednoduché kamery a procesoru Atmel AVR. Dále se zaměřuje na získávání obrazových dat z kamery C3088 a manipulaci s řídícími registry modulu. Odhaduje možnou limitaci ...
  • Řízení robota pomocí jednoduché digitální kamery 

    Kakáč, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá návrhem komunikace s jednoduchým kamerovým module. Kamerový modul je propojen s mikroprocesorem pomocí sběrnice I2C. Dále se zaměřuje na získávání dat z kamery C3088 a nastavení řídících registrů. ...