Now showing items 1-1 of 1

  • Oběžný regálový zásobník 

    Dvořáček, Jan
    V této bakalářské práci je konstrukční návrh oběžného regálového zásobníku. Jsou zde základní funkční výpočty a především výpočet pohonné části zásobníku. Důraz je zde kladen na zadané počáteční podmínky.