Now showing items 1-6 of 6

 • Metody vícenásobného zarovnávání nukleotidových sekvencí 

  Trněný, Ondřej
  Ke správnému pochopení vlastností a účelu biologických sekvencí je nezbytně nutné mít možnost je mezi s sebou porovnávat a ze získaných informací vyvozovat jejich vlastnosti, účel a evoluční historii. K rozšíření již ...
 • Přenos statického obrazu z CCD kamery s mikrokontrolérem 

  Vladař, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou přenosu statického obrazu z CCD kamery při extrémně omezeném komunikačním datovém toku. Základ systému tvoří mikroprocesor, který s periferiemi komunikuje převáţně přes sériovou ...
 • Robot na procházení webu 

  Zelinka, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací aplikace, která bude automatizovat procházení webových stránek. Hlavním bodem práce je detailní návrh reálné aplikace. Realizace je zaměřena na použití frameworků a objektově ...
 • Simulátor asembleru x86 pro výuku 

  Heštera, Andrej
  Cieľom tejto práce je nadobudnúť potrebné znalosti analýzou architektúry inštrukčnej sady x86 a jazyka symbolických inštrukcií pre navrhnutie a implementovanie simulačného prostriedku v objektovo orientovanom jazyku Java ...
 • Simulátor asembleru x86 pro výuku 

  Heštera, Andrej
  Cieľom tejto práce je nadobudnúť potrebné znalosti analýzou architektúry inštrukčnej sady x86 a jazyka symbolických inštrukcií pre navrhnutie a implementovanie simulačného prostriedku v objektovo orientovanom jazyku Java ...
 • Vývoj aplikací pro Android 

  Husa, Martin
  Tato diplomová práce zahrnuje rešeršní studii operačního systému Android, principy programování aplikací herního typu a praktický příklad hry pro Android. Hra by se svým žánrem dala zařadit mezi 2D „plošinovky“. Aplikace ...