Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh objednávkového systému pro Cukrárnu Romance 

    Vašek, Ladislav
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem objednávkového systému pro firmu Cukrárna Romance. Cílem této práce je připravit návrh webového objednávkového systému, který bude sloužit k objednání dortů, posouzení jeho ekonomické ...
  • Posouzení objednávkového systému firmy a návrh změn 

    Zechmeisterová, Olga
    Cílem této diplomové práce je posouzení současného stavu online systému objednávek neboli softwarového tiketing nástroje vybrané společnosti za pomoci analytických metod. Na základě výsledků budou zkomponovány návrhy pro ...