Now showing items 1-1 of 1

  • Editor Objektově orientovaných Petriho sítí 

    Karlubík, Peter
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro editaci a simulaci Objektově orientovaných Petriho sítí. Nástroj podporuje dva formáty zápisu Objektově orientovaných Petriho sítí, a to PNtalk a PNML. ...