Now showing items 1-4 of 4

 • Přenos statického obrazu z CCD kamery s mikrokontrolérem 

  Vladař, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou přenosu statického obrazu z CCD kamery při extrémně omezeném komunikačním datovém toku. Základ systému tvoří mikroprocesor, který s periferiemi komunikuje převáţně přes sériovou ...
 • Robot na procházení webu 

  Zelinka, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací aplikace, která bude automatizovat procházení webových stránek. Hlavním bodem práce je detailní návrh reálné aplikace. Realizace je zaměřena na použití frameworků a objektově ...
 • Využití návrhových vzorů při tvorbě softwaru 

  Volf, Jiří
  Cílem mé diplomové práce je zmapování důvodů použití návrhových vzorů při vývoji moderních informačních systémů a dalších aplikací. Zabývá se základními aspekty vývoje objektově-orientovaných systémů, vysvětluje význam a ...
 • Vývoj aplikací pro Android 

  Husa, Martin
  Tato diplomová práce zahrnuje rešeršní studii operačního systému Android, principy programování aplikací herního typu a praktický příklad hry pro Android. Hra by se svým žánrem dala zařadit mezi 2D „plošinovky“. Aplikace ...