Now showing items 1-14 of 14

 • Hodnocení průmyslového dědictví 

  Navrátil, Oldřich
  Hlavním tématem je zhodnocení účinnosti současné péče ( nejen památkové) , ochrany a záchrany průmyslového dědictví. Poukázání na kritické problémy spojené s ukončením výroby tradičních odvětví, které sehrály významnou ...
 • Obnova a nové využití Svatotomášského dvora v Brně 

  Holešovská, Anna
  Svatotomášský dvůr je kulturní památka města Brna pocházející z konce 18. století. Tato práce se zabývá obnovou a nalezením nového využití pro tento areál, který v současné době slouží pro provoz jezdeckého oddílu. Podstata ...
 • Obnova areálu Tasovického mlýna 

  Stýblo, Jakub
  Návrh se zaměřuje na scénář fázování a na identifikaci způsobu, jak zacházet intaktně s památkou, ale zároveň ji plnohodnotně využívat současným způsobem. Jednotlivé fáze jsou hierarchicky ustanoveny, bez nutnosti pokračování ...
 • Obnova fary ve Vyškově 

  Kolibačová, Alžběta
  Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí a návrhem nového funkčního využití objektu bývalé fary ve Vyškově a novostavbou galerie na sousedním pozemku. Budova fary byla obnovena do původního stavu, dispoziční řešení respektuje ...
 • Obnova nádraží v Ústí nad Orlicí 

  Malečková, Kateřina
  Bakalářská práce vychází z architektonické studie zpracované v zimním semestru v 3. ročníku bakalářského studia. Téma práce je Obnova nádraží v Ústí nad Orlicí. Projekt řeší návrh nového využití tohoto objektu, který je ...
 • Obnova struktury městské zástavby v historickém centru Strážnice 

  Selnarová, Elisabeth
  Diplomová práce s názvem obnova struktury městské zástavby v historickém centru Strážnice uzavírá rámec modulového tématu – Tradice lidové architektury v současné vesnické zástavbě. Byla vytipována lokalita v památkové ...
 • Obnova zámku ve Zlíně 

  Krčálová, Iveta
  Předmětem zadání bakalářské práce je vypracování konstrukční studie a stavební část projektové dokumentace pro provedení stavby, na základě architektonické studie zpracované v ateliéru Obnovy památek. Stavební program je ...
 • Rekonstrukce a dostavba fary Vyškov 

  Sigid, Pavel
  Podkladem bakalářské práce je architektonická studie vypracovaná v zimním semestru 3. ročníku bakalářského studia na téma „Obnova fary ve Vyškově“. Úkolem studie bylo nalézt vhodné řešení, jak urbanistické, hmotové, funkční, ...
 • Rekonstrukce a dostavba fary Vyškov 

  Vaňurová, Tereza
  Základem bakalářské práce je architektonická studie zpracovaná v zimním semestru 3.ročníku bakalářského studia na téma obnova fary ve Vyškově. Úkolem studie bylo najít vhodné urbanistické, hmotové a funkční řešení stávajícího ...
 • Rekonstrukce bývalého okresního soudu ve Zlíně 

  Šagátová, Patrícia
  Bakalářská práce se zabývá obnovou a novým využitím bývalého Okresního soudu ve Zlíně. Objekt už dlouho neplní žádnou funkci. Proto je cílem této práce nalezení vhodného architektonického návrhu, který by splňoval požadavky ...
 • Thonetova vila Koryčany 

  Večeřová, Pavla
  Podkladem bakalářské práce je architektonická studie vypracovaná v zimním semestru 3. ročníku bakalářského studia na téma „Thonetova vila v Koryčanech“. Úkolem studie bylo nalézt nové a vhodné funkční a prostorové řešení ...
 • TRANSFORMACE AREÁLU BÝVALÉHO ZÁMECKÉHO PIVOVARU V UHERSKÉM OSTROHU 

  Vítek, Filip
  Předmětem této práce je obnova areálu zámeckého pivovaru Uherský Ostroh, Cílem práce je zhodnotit potenciál řešeného území a najít současnou jasnou odpověď s pokorou k původním hodnotám.
 • ZÁMEK LITENČICE – KONCEPCE OBNOVY A NOVÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ ZÁMECKÉHO AREÁLU 

  Petrová, Markéta
  Diplomová práce navrhuje obnovu Litenčického zámku. Městys Litenčice se nachází ve Zlínském kraji. Na zámku je v současné době patrná jeho pohnutá historie kdy po dobu téměř padesáti let chátral, případně byl nevhodně a ...
 • Zlín, obnova a nové využití zámku 

  Svoboda, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá obnovou historického objektu zámku. Řešený objekt se nachází v samém centru města Zlína, uprostřed rozlehlého parku. Zámek je čtyřpodlažní. Má 4 křídla, které vytváří kompaktní celek. Obnova ...