Now showing items 1-3 of 3

 • Obnova a nové využití Svatotomášského dvora v Brně 

  Čejka, Tomáš
  Obsahem práce je rekonstrukce hospodářského dvora z 80. let 19. století. Zemědělské a hospodářské využití areálu již v dnešní době není v centru města žádoucí, proto je třeba najít nové funkční využití. Vzhledem k poloze ...
 • Obnova historického objektu - Malá Františkánská, Znojmo 

  Šašinka, Jaromír
  Bakalářská práce vychází z ateliérové práce letního semestru během třetího ročníku bakalářského studia. Tématem tohoto projektu je obnova gotického domu. Stavba se nachází v památkově chráněném území města Znojma na rohu ...
 • Vztahy mezi účastníky obnovy památek 

  Badal, Ivo (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2015)
  Today, heritage conservation is a problematic process from the point of view of the legislative framework as well as the relations among the stakeholders. The Act on Heritage Conservation, still in force, was adopted in ...