Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpečnost a rizika práce ve stavebnictví a jejich hodnocení 

    Mrňová, Zuzana
    Cílem bakalářské práce je představení problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve stavebnictví se zaměřením na pracovní úrazy. V práci jsou popsány postupy a metody používané při vyhledávání a hodnocení rizik ...
  • Návrh řízení bezpečnosti práce ve vybraném úseku podniku 

    Kubisová, Iveta
    Bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve výrobním úseku daného podniku. Práce poskytuje teoretická východiska, zaměřuje se na vyhodnocení rizik bezpečnosti při vstupu nových pracovníků ...