Now showing items 1-4 of 4

 • Bezpečnost a hygiena práce ve výstavbě 

  Procházka, Václav
  Cílem diplomové práce je představit problematiku hygieny a bezpečnosti práce ve stavebnictví. V teoretické části je v první části vysvětlena problematika bezpečnosti práce a ve druhé části problematika hygieny práce. ...
 • Bezpečnost provozu stavebních strojů 

  Procházka, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem hlavních bezpečnostních rizik v provozu stavebních strojů s ohledem na charakter práce jednotlivých konstrukčních skupin. Je zde obsažen také přehled rizik související s technologií ...
 • Přístavba skladů a šaten ve Frýdku - Místku, hrubá vrchní stavba 

  Hlinšťák, Filip
  Tato bakalářská práce řeší technologickou etapu provádění vrchní hrubé stavby přístavby skladů a šaten. Hlavním nosným prvkem je montovaný železobetonový skelet. Nosná střešní konstrukce je z trapézových plechů a předpjatých ...
 • Stavebně technologická etapa skladové haly v Jiříkovicích 

  Čačaný, Lukáš
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování technologické etapy hrubé vrchní stavby skladně-administrativního areálu. V práci řešíme technickou správu, situaci stavby, zařízení staveniště, položkový rozpočet, časový plán, ...