Now showing items 1-5 of 5

 • Laserové řezání s podporou vzduchu 

  Kramoliš, Lukáš
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru N2301 popisuje laserové řezání s podporou vzduchu a jeho praktické využití v oblasti průmyslu. Práce je rozdělena na část teoretickou a experimentální, ve které je ...
 • Stříhání jako dokončovací operace 

  Bednář, Martin
  Práce předkládá návrh technologie výroby výstřižku operací přistřihování. Součást je zhotovena z ocelového plechu jakosti 11 321. Na základě literární studie problematiky přistřihování a výpočtů bylo navrženo přistřihování ...
 • Výroba držáku televizoru sdruženým nástrojem 

  Pecinová, Hana Elisabetha
  Práce je zaměřena na návrh technologie výroby lišty nástěnného držáku televizoru. Na základě variantního řešení výroby byla jako nejvhodnější varianta výroby ve sdruženém postupovém nástroji. Pro výrobu byla navržena ...
 • Výroba dveřního kování 

  Rosenbergová, Lucie
  Práce je zaměřena na návrh technologie výroby zapadacího plechu k zámku. Součást je vyráběna z oceli 11 321 ve formě svitku o tloušťce 1,5 mm ve výrobní sérii 35 000 ks/rok. Z uvažovaných výrobních technologií byla zvolena ...
 • Výroba součásti Klec ECR 10 12 

  Jílek, Josef
  Práce se zabývá návrhem technologie výroby součásti Klec ECR 10 12, která společně s maticí slouží jako montážní prvek při výrobě autobusů. Navržený plechový dílec z oceli 11 321 tloušťky 1,5 mm je vyráběn v roční sérii ...