Now showing items 1-2 of 2

  • Kování podlouhlých výkovků 

    Příkaský, Jakub
    Práce se zabývá návrhem výroby součásti typu táhla pomocí zápustkového kování na bucharu. Materiál je ocel 12 060. Na základě literární studie problematiky kování a výpočtů byl navržen výkovek, technologický postup a ...
  • Výroba kloubu skládacího metru 

    Šoukal, Hynek
    Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia uvádí návrh technologie výroby kloubu skládacího metru z konstrukční oceli 12 060. Tloušťka plechu činí 0,5 mm a výrobní série je určena na 30 000 ks/rok. V souladu s literární ...