Now showing items 1-2 of 2

  • Ochrana citlivých informací na mobilních zařízení 

    Aron, Lukáš
    Tato práce analyzuje ochranu citlivých dat na mobilních zařízeních a představuje metodu pro ochranu těchto dat před možností úniku informaci ze zařízení. Ochrana se zaměřuje na využívání zařízení, jak pro osobní účely, tak ...
  • Zabezpečení sdíleného datového úložiště 

    Škoda, Martin
    Tato práce představuje model cloud computingu. Popisuje modely nasazení a distribuční modely cloud computingu. Distribuční modely software jako služba a infrastruktura jako služba jsou popsány podrobněji. Dále jsou v práci ...