Now showing items 1-8 of 8

 • Digitalizace Prostorových Objektů Pomocí Výpočetní Tomografie S Rekonstrukcí Na 3D Tiskárně 

  Kolomazníková, Helena (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The tomograph prototype based on visible light is devised and built in this paper. The propose of software for object scanning and data evaluation was included too. The principles of medical tomographs were used for prototype ...
 • Instalace a konfigurace Octave výpočetního clusteru 

  Mikulka, Zdeněk
  Tato práce obsahuje podrobný návrh pro instalaci a konfiguraci výpočetního klastru primárně určeného pro paralelní výpočty v aplikace Octave. Jsou zde popsány jednotlivé komponenty klastru, způsob jejich zapojení a nastavení. ...
 • Instalace a konfigurace Octave výpočetního clusteru 

  Vitner, Petr
  Tato práce zkoumá možnosti a nástroje pro vytvoření vysoce-výkoného výpočetního clusteru. Obsahuje návrh pro jeho vytvoření a podrobně popisuje jeho nastavení a konfiguraci ve virtuálním prostředí.
 • Porovnání systému Octave a Matlab na úrovni základní matematiky 

  Zahradník, Radek
  Jak lidstvo stárne, tak se prohlubuje i poznání přírody, ve kterém žije. Bohužel na moderní problémy už lidský mozek jako takový nestačí a musíme si pomoci počítačem a moderními výpočetními metodami. Samotný počítač ovšem ...
 • Porovnání volně dostupných simulačních nástrojů 

  Vysloužil, Robin
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním volně dostupných simulačních nástrojů. Cílem práce je zdokumentovat a porovnat nástroje implementované nad jazyky Modelica, Matlab a Python. Pro účely srovnání jsou vytvořeny různé ...
 • Překladač z Octave do C++ 

  Ševčík, Václav
  Programy vyvinuté v interaktivním programovém prostředí Matlab je náročné využít na zařízeních s malým množstvím paměti a v integraci do projektů bez podpory tohoto jazyka. Proto jsou programy převáděny do jazyka C++. V ...
 • Vybraná rozšíření algebraického systému Octave 

  Salač, Radek
  Práce se zabývá problematikou řešení soustavy lineárních rovnic v prostředí číslicového počítače. Popisuje základní používané algoritmy s důrazem na jejich silné a slabé stránky. Věnuje se obecným problémům jako je časová ...
 • Zásuvný modul pro prostředí Eclipse 

  Zaytsev, Vsevolod
  Tato bakalářská práce má za cíl vytvoření nového zásuvného modulu na základě Dynamic Language Toolkit (DLTK), do vývojového prostředí Eclipse. Teoretická část této práce se zabývá architekturou vývojového prostředí Eclipse ...