Now showing items 1-4 of 4

 • Databázový systém pro správu biologických dat 

  Drlík, Radovan
  Práce se zabývá problematikou uchovávání a správy biologických dat, především enzymů halogenalkan dehalogenáz. Dále se zaměřuje na projekt HADES (HAloalkane DEhalogenase databaSe) iniciovaný proteinovými inženýry Loschmidtových ...
 • Knihovna pro zpracování dokumentů OpenXML 

  Belica, Peter
  Práce popisuje typ dokumentů Office Open XML, pro které se rovněž používá označení OpenXML. Jsou vysvětleny základní vlastnosti těchto dokumentů a jejich struktura. Dále jsou přiblíženy i další technologie DOM a XHTML ...
 • Nástroj pro automatickou tvorbu prezentací 

  Uherčík, Maroš
  Bakalářská práce je zaměřená na návrh a tvorbu nástroje pro automatickou tvorbu prezentací ve formátu OOXML. Práce obsahuje teoretický rozbor formátu OOXML se zaměřením na prezentace, analýzu a návrh nástroje a popis ...
 • Obnova hesel dokumentů Microsoft Office s využitím GPU 

  Zobal, Lukáš
  Tato práce se zabývá obnovou hesel dokumentů Microsoft Office rozšířením existujícího nástroje Wrathion. V práci je rozebrána problematika zabezpečení dokumentů, dále moderní metody šifrování a hešování a také základy ...