Now showing items 1-20 of 22

 • Administrativní a výrobní budova firmy GRADIOR TECH v Brně, stavebně technologický projekt 

  Kolouch, David
  Cílem této diplomové práce je zpracování vybraných částí stavebně technologického projektu pro novostavbu Administrativní a výrobní budovy firmy GRADIOR TECH a.s. Stavba se nachází v průmyslovém areálu Královopolská v ...
 • Administrativní budova 

  Pospíšil, David
  Moje diplomová práce řeší administrativní budovu. Budova se bude nacházet ve městě Šumperk. Bude situována nedaleko centra. Budova má dvě nadzemní podlaží a jedno částečně podsklepené podlaží. Stropy tvoří nosníky s ...
 • Administrativní budova 

  Nukeyeva, Assem
  Diplomová práce byla zpracována jako projektová dokumentace pro provedení stavby. Navrženým objektem je administrativní budova v Praze. Budova má 4 nadzemní a 1 podzemní podlaží. V nadzemních podlažích jsou umístěny ...
 • Administrativní budova 

  Lampa, Martin
  Diplomová práce „Administrativní budova“ je zpracována ve formě projektové dokumentace dle platných předpisů. Objekt je navržen jako dvoupodlažní, s mezonetovou částí, nepodsklepený s plochou střechou, s kombinovaným ...
 • Administrativní budova 

  Janková, Denisa Anna
  Tato diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby administrativní budovy v obci Krnov, která se nachází v Moravskoslezském kraji. Objekt administrativní budovy má čtyři užitná nadzemní podlaží a ...
 • Administrativní budova 

  Horká, Simona
  Předmětem diplomové práce je projektová dokumentace administrativní budovy. Navrhovaný objekt se nachází ve městě Olomouci. Budova bude mít primárně administrativní náplň s pronajímatelnými prostory dispozičně řešenými ...
 • Administrativní budova 

  Vokatá, Kateřina
  Předmětem diplomové práce je návrh nosné ocelové konstrukce objektu administrativní budovy. Má 5 nadzemních a 1 podzemní podlaží. Půdorys objektu je obdélníkového tvaru o rozměrech 45 x 34 m. Dílčí části objektu mají různé ...
 • Administrativní budova v Karviné 

  Bogocz, Adam
  Diplomová práce zpracovává projekt administrativní budovy. Půdorys objektu je řešen jako obdélník. Objekt tvoří čtyři nadzemní podlaží. Zastřešení objektu je řešeno plochou střechou s krytinou z pásů m-PVC. Smyslem vnitřního ...
 • Administrativní objekt se skladovací halou 

  Vít, Marek
  Téma bakalářské práce je novostavba administrativního objektu se skladovací halou, která primárně bude sloužit ke skladování v obci Troubsko. Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. ...
 • Konstrukce administrativní budovy v Brně 

  Svršek, Josef
  Cílem bakalářské práce je návrh konstrukce administrativní budovy. Budova má obdelníkový půdorys o rozměrech 32x21 m. Zastřešení nad 3.NP je tvořeno dřevěnou konstrukcí, kde hlavním nosným prvkem je plnostěnný nosník s ...
 • Mateřská školka 

  Kocich, Jakub
  Diplomová práce „Mateřská školka“ je zpracována ve formě projektové dokumentace dle platných předpisů. Objekt je navržen jako dvoupodlažní, nepodsklepený s plochou střechou a kombinovaným konstrukčním systémem. Objekt je ...
 • Nosná železobetonová konstrukce administrativní budovy 

  Kudrna, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné železobetonové konstrukce administrativního objektu o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží. Během návrhu byly vhodně kombinovány idealizované ruční modely řešených ...
 • Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně 

  Mezei, Peter
  Na riešenom území navrhujem skupinu budov usporiadanú v pravidelnom rastri, ktorý reaguje na širšie vzťahy doplnením zástavby okružnej triedy a zárovň prepojením historického mesta a rozvojovej oblasti. V južnej časti je ...
 • Ocelová konstrukce vícepodlažní budovy 

  Podešť, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem ocelové konstrukce vícepodlažní budovy v lokalitě města Opava. Návrh je zpracován ve dvou variantních řešeních. Varianta 1 má půdorysné rozměry 37,5 m x 37,5 m a výšku 47 m. Varianta 2 má ...
 • Radnice Brno – Sever 

  Indruchová, Petra
  Předmětem diplomové práce je návrh objektu radnice městské části Brno – server. V současné době je radnice umístěná v nevyhovujícím objektu na ulici Bratislavská a dále na několika decentralizovaných pracovištích. Objekt ...
 • Stavebně technologický projekt administrativní budovy firmy Ray Service, a.s. ve Starém Městě 

  Seménka, Petr
  Obsahem této diplomové práce je stavebně technologický projekt novostavby administrativní a výrobní budovy společnosti Ray Service a.s. ve Staré Městě u Uherského Hradiště. Práce obsahuje technické zprávy, stavebně ...
 • Stavebně technologický projekt administrativní budovy ve Zlíně-Lukové 

  Vyoral, Martin
  V této diplomové práci je řešen stavebně technologický projekt administrativní budovy Januška Kompresory ve Zlíně – Lukov se zaměřením na vybrané technologické etapy. Jedná se konkrétně o provádění zastřešení velkými ...
 • Stavebně technologický projekt polyfunkčního souboru EASTGATE 

  Plaček, Michal
  Cílem této diplomové práce je stavebně technologické řešení administrativní budovy polyfunkčního souboru EASTGATE. Detailněji se zabývá řešením stavby z hlediska časových, finančních a věcných požadavků na základě požadavků ...
 • Stavebně technologický projekt přípravy a realizace administrativní budovy firmy TREFAL, spol. s r.o. 

  Bočková, Andrea
  Předmětem práce je projekt výstavby areálu firmy TREFAL, Spol. s. r. o. Diplomová práce se zabývá objektem SO02-Administrativní budova, který je součástí areálu firmy TREFAL, Spol. s. r. o. Práce řeší zejména výstavbu ...
 • Úřad práce Brno - město, stavebně technologická příprava stavby. 

  Surý, Viktor
  Stavebně technologický projekt se zabývá novostavbou Úřadu práce v Brně. Jedná se o administrativní budovu o šesti nadzemními a jednom podzemním podlaží. Objekt má tvar lichoběžníku. Svislé i vodorovné nosné konstrukce, ...