Now showing items 1-2 of 2

  • Zdravotně technické a plynovodní instalace v administrativní budově 

    Cigánková, Kristýna
    Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zdravotně technických instalací. Teoretická část řeší téma ohřevu teplé vody, zejména v administrativních budovách. Výpočtová a projektová část ukazuje konkrétní navrhované ...
  • Zdravotně technické instalace v bytovém domě 

    Jíra, Martin
    Předkládaná práce se zabývá způsobem ohřevu teplé vody v novém bytovém domě. Teoretická část práce se věnuje jednotlivým způsobům ohřevu teplé vody, popisuje zásobníkové i průtokové způsoby ohřevu, přičemž hlavní důraz je ...