Now showing items 1-1 of 1

  • Sanace podzemních vod kontaminovaných ropnými látkami 

    Kabelíková, Eva
    Tato bakalářská práce popisuje sanaci podzemních vod, která je kontaminovaná ropnými látkami. V první části jsou popsány způsoby jímání podzemních vod ze zdrojů, způsoby, možnosti a vlastnosti znečištění podzemních vod a ...