Now showing items 1-9 of 9

 • Letecký motor 

  Kalugin, Ivan
  Tato diplomová práce pojednává o konstrukčním návrhu hnacího ústrojí pro plochý letecký zážehový šestiválcový motor o výkonu 102 kW. Dále rozborem vyváženosti pro dané uspořádání motoru a pevnostní kontrolou rozvidlené ojnice.
 • Návrh jednoválcového vznětového motoru 

  Němec, Jan
  Zabývá se konstrukcí celého spalovacího motoru, provedení klikové hřídele, pístu, ojnice, lehce nastiňuje centrální mazání, chlazení, vstřikovací čerpadlo, dopravní čerpadlo a zubového čerpadlo, filtrovaní paliva, vstřikování ...
 • Návrh ojnice vznětového leteckého motoru 

  Maršálek, Ondřej
  Tato práce se zabývá komplexním návrhem ojnice dvoudobého vznětového motoru s ohledem na minimalizaci její hmotnosti. Celkem jsou zde navrženy tři varianty, pro které jsou realizovány pevnostní analýzy a stanoveny součinitele ...
 • Odlehčení ojnice vznětového řadového čtyřválce. 

  Zatloukal, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá odlehčením ojnice sériového traktorového motoru. V počáteční fázi tohoto projektu je důležitým úkolem vytvoření 3D modelu stávající ojnice, ze kterého se v dalších částech vychází. Po vytvoření ...
 • Ojnice čtyřdobého vznětového motoru pro osobní automobil 

  Zahradský, Vít
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout ojnici pro čtyřdobý vznětový motor na základě daných parametrů motoru. Mojí úlohou bylo navrhnout rozměry ojnice a provést pevnostní výpočet pro jednotlivé části ojnice a ověřit tak ...
 • Ojnice čtyřdobého vznětového motoru pro užitkový automobil 

  Židek, Lukáš
  Stručný přehled řešené problematiky, trendy a nové technologie. Zpracování základních rozměrů a uspořádaní motoru a jeho využití. Návrh rozměrů ojnice a její konstrukční řešení s ohledem na pevnost, funkční vlastnosti, ...
 • Ojnice čtyřdobého zážehového motoru 

  Kuzník, Bořek
  Cílem této práce je provézt stručnou rešerši na téma ojnic motoru osobních automobilů, navrhnout ojnici, sestavit model kinematiky a dynamiky klikového ústrojí a provézt pevnostní kontrolu. Součástí této práce je i výkresová ...
 • Ojnice leteckého motoru 

  Vaněk, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem uspořádání ojnic plochého leteckého motoru. Součástí práce je návrh základních rozměrů vnitřní a rozvidlené ojnice společně se stanovením průběhu zátěžných sil působících na danou ...
 • Výpočtové porovnání ojnic zážehových motorů 

  Vetešník, Pavel
  V diplomové práci je provedeno výpočtové srovnání ojnice zážehového čtyřválcového motoru o zdvihovém objemu 1289 cm3 a ojnice tříválcového zážehového motoru o zdvihovém objemu 1198 cm3. U vyšetřovaných ojnic byly na základě ...