Now showing items 1-1 of 1

  • Prázdno, samota 

    Kalhousová Pernicová, Zuzana
    Téma mých obrazů je samota a prázdno. Konkrétně se věnuji především stáří a všemu, co přináší. Zamýšlím se nad jeho podstatou, nad tím, co může člověk na sklonku života cítit. Co je pro starého člověka důležité, jaké jsou ...