Now showing items 1-20 of 29

 • Akustika hudebního klubu 

  Dostál, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou prostorové akustiky uzavřených prostor. V rámci této práce bylo provedeno měření, 3D modelování a následný návrh akustických úprav olomouckého hudebního klubu Metro. K výpočtům ...
 • Analýza realitního trhu s hostinskými zařízeními v Olomouci 

  Hoduláková, Michaela
  Trh komerčních nemovitostí se neustále mění a určitý vývoj je možné pozorovat i v našem přístupu k němu, přičemž jako každý jiný trh je i tento závislý na existenci nabídky a poptávky. Diplomová práce „Analýza realitního ...
 • Analýza vlivu polohy na cenu bytových jednotek v lokalitě Olomouc 

  Tobková, Ivana
  Diplomová práce se zabývá vlivem polohy na cenu bytu v Olomouci. Teoretická část popisuje základní pojmy potřebné k pochopení dané problematiky a také uvádí metody ocenění použité v této diplomové práci. Praktická část ...
 • Analýza vybraných způsobů ocenění nemovitostí typu garáž v lokalitě Olomouc 

  Skácelová, Naděžda
  Diplomová práce „Analýza vybraných způsobů ocenění nemovitostí typu garáž v lokalitě Olomouc“ srovnává jednotlivé způsoby ocenění v dané lokalitě. Získaná data z ocenění jsou dále analyzována a následně vyhodnocena. V první ...
 • Analýza vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu byt v jižní části Olomouce 

  Košťálková, Kateřina
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu byt v jižní části Olomouce. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část definuje základní pojmy, definice ...
 • Analýza vztahu mezi nájemným z pozemku a cenou pozemku ve vybraných městech na Moravě a ve Slezsku 

  Horelicová, Pavlína
  Diplomová práce se věnuje zjištění procentuálního vztahu mezi inzerovaným nájemným a inzerovanou cenou komerčních pozemků ve vybraných městech. Dále stanovení procentuálního vztahu mezi inzerovaným nájemným a cenou komerčních ...
 • Bytový dům Olomouc 

  Spurný, Martin
  Předmětem projektu je novostavba bytového domu v katastrálním území Nová Ulice, města Olomouce, okresu Olomouc. Dům je samostatně stojící v ulici Zirmova navazující na ulici Mošnerova. V této ulici již stojí několik bytových ...
 • Duchovní brownfield Olomouc - Zlín 

  Greguška, Peter
  Témou diplomovej práce je návrh pútnického kostola s pridaním doplnkovej sekundárnej funkcie ako pútnického komplexu pri vodnom prameni „Svatá voda – Kaménka“, pozdvihnutie jestvujúceho vyhľadávaného prírodného prvku, ako ...
 • Křižovatka ulic Na Střelnici a Lazecké v Olomouci 

  Reiter, Tomáš
  Styková křižovatka ulic Na Střelnici a Lazecké v Olomouci je rekonstruována na okružní křižovatku o čtyřech větvích. Cílem této rekonstrukce je zvýšení bezpečnosti provozu na křižovatce a dodržení architektonických zásad. ...
 • Nadstandardní studentské bydlení v Olomouci 

  Dohnálek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace studentského bydlení v centru Olomouce. Objekt se nachází v blízkosti vysokých škol a ubytovacích kolejí Univerzity Palackého a je navržen tak, aby ...
 • Nájemné bytů v Olomouci a faktory, které je ovlivňují 

  Novotný, Jaroslav
  Diplomová práce řeší téma tržního nájemného bytů v městě Olomouci, zjišťuje stav trhu nájmů a hodnotí faktory, které cenu na lokálním trhu nejvíce ovlivňují. To je provedeno na základě dat z realizovaných nájmů zjištěných ...
 • Návrh podnikatelského záměru pro založení mateřské školy 

  Štoplová, Lucie
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru pro založení soukromé mateřské školy. Důvodem pro zvolení daného odvětví je nedostatečná kapacita volných míst v již existujících mateřských školách. Práce je rozdělena ...
 • Nová synagoga v Olomouci 

  Štrocholcová, Eva
  Predmetom diplomovej práce bolo vypracovanie návrhu novej synagógy v Olomouci vo forme architektonickej štúdie. Zadaním bol návrh synagógy, nového sídla pre Židovskú obec Olomouc s priestormi pre židovské múzeum na mieste ...
 • Nová synagoga v Olomouci 

  Musilová, Kateřina
  Diplomová práce byla zpracována jako architektonická studie nové synagogy v Olomouci na základě zadání. Požadavkem byl návrh synagogy, nového sídla pro židovskou obec v Olomouci s přidruženými provozy a prostoru pro židovské ...
 • Obnova jezu a MVE v lokalitě Hlubočky 

  Hajda, Jindřich
  Bakalářská práce se zabývá obnovou jezu a malé vodní elektrárny v lokalitě Hlubočky- Dukla. Tato práce je rozdělena na dvě části, textovou a výkresovou. Textová část je dále rozdělena na tři hlavní kapitoly – technickou ...
 • Omega Sport Olomouc - centrum sportu a zdraví, stavebně technologická příprava stavby. 

  Bartoněk, Vratislav
  Diplomová práce je zpracována na základě projektu Centra sportu a zdraví Olomouc. Projekt obsahuje dva hlavní stavební objekty, kterými jsou objekt NH hotelu a objekt sportovního centra Omega. Součástí hotelu je i konferenční ...
 • Polyfunkční dům 

  Slavotínková, Radka
  Diplomová práce zpracovává návrh novostavby polyfunkčního domu v Olomouci. Objekt je čtvercového tvaru a má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží. Jedná se o samostatně stojící budovu tvořící tři provozní celky. V prvním ...
 • PŘESTAVBA PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ A ZÓN - BOX FACTORY OLOMOUC 

  Serenčko, Igor
  Hlavním cílem projektu je vytvořit multifunkční areál, který má poskytnout široké veřejnosti volnočasové, umělecké a kulturní centrum pro všechny věkové kategorie, avšak s důrazem na mladší generaci. Program projektu poskytl ...
 • Rekonstrukce křižovatky ulic Jeremenkova a Pasteurova v Olomouci 

  Reiter, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí křižovatky ulic Jeremenkova, Pasteurova a Černá cesta. Jedná se o návrh okružní křižovatky o třech větvích a jedním bypassem na hlavní ulici Pasteurova. Cílem této rekonstrukce je ...
 • SEFO Olomouc 

  Koniasová, Eliška
  Diplomová práce se zabývá návrhem Středoeurópského centra v Olomouci (SEFO). Prostor pro novou budovu se nachází v proluce v historické části Olomouce. Cílem je rozšíření a rekonstrukce areálu Muzea moderního umění Olomouc ...