Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh konstrukce omílácího stroje 

    Coufal, Martin
    Diplomová práce se ve své první části zaměřuje na popis technologie omílání a přehled jednotlivých aplikací, ve kterých je možné tuto technologii použít. Na toto téma navazuje popis omílání na mokro s použitím keramických ...
  • Příprava řezného nástroje před povlakováním 

    Musil, Michal
    Tato práce pojednává o významu a výhodách přípravy povrchu nástrojů před povlakováním. Dále se zabývá vlivem povrchových úprav na geometrii povrchu, vlastnosti nástroje a trvanlivost při řezném procesu. Experimentální část ...