Now showing items 1-2 of 2

  • Řízení všesměrového podvozku 

    Hrazdira, Adam
    Cílem práce byl návrh a realizace softwaru pro řížení modelu synchronního všesměrového podvozku. Text se zabývá prezentací konstrukce reálného modelu podvozku. Dále je popsána funkce a princip programu podvozku. V následující ...
  • Všesměrový synchronní podvozek 

    Mejzlík, Bohumír
    Tato práce se zabývá návrhem a realizací funkčního modelu všesměrového synchronního podvozku. Zaměřuje se na mechanickou konstrukci všesměrového podvozku a výběr vhodného hardwarového vybavení. Dále se zabývá návrhem ...