Now showing items 1-2 of 2

  • Monitorování polohy s pomocí GPS/GSM modemu 

    Zavadil, Miloš
    Úvod bakalářské práce je zaměřen spíše teoreticky a snaží se dát do souvislostí primární pojmy systému GPS. Snaží se čtenáři přiblížit základní principy a možnosti při určování polohy. Dále je pozornost zaměřena na strukturu ...
  • Vzdálený sběr dat s pomocí GSM modemů na bázi platformy Open AT 

    Otoupalík, Pavel
    Tato bakalářská práce se zabývá vzdáleným sběrem dat pomocí GSM modemů s podporou platformy Open AT. Výsledkem práce je realizovaný modul, který slouží jako převodník teploty na kmitočet. Tento modul je propojen s ...