Now showing items 1-1 of 1

  • Využití systému OpenCPU v oblasti zpracování dat 

    Yerpeissov, Serik
    Bakalářská práce se zabývá problematikou využití systému OpenCPU v oblasti zpracování dat. Práce je rozdělena na teoretický úvod obsahující popis zpracovani dat v informační a komunikační technologie, úkol a cíl práce, ...