Now showing items 1-16 of 16

 • Demonstrace možností technologie Cisco OnePK 

  Chomjak, Richard
  Cílem této bakalářské práce je demonstrace možností kvality služeb (QoS) v technologii Cisco onePK. Vytvořený prototyp (Gosia) umožňuje na základě jednoduchého konfiguračního jazyka dynamicky směrovat předem definovaná ...
 • Generátor síťového provozu pro testování klasifikačních algoritmů 

  Janeček, David
  Pokrok při zdokonalování klasifikačních algoritmů je zpomalován nedostatkem dat potřebných pro testování. Reálná data je obtížné získat z důvodu bezpečnosti a ochrany citlivých informací. Existují však generátory syntetických ...
 • Návrh a implementace síťového kolektoru 

  Bošeľa, Jaroslav
  Táto diplomová práca sa zaoberá popisom informačných protokolov sieťového toku, najmä popisom protokolu Cisco NetFlow verzie 9. Popisuje jeho vlastnosti, formát správ a atribúty prenášaných dát. Práca sa zameriava hlavne ...
 • Obrana před volumetrickými DDoS útoky v prostředí SDN 

  Hodes, Vojtěch
  Cílem diplomové práce je prostudovat různé přístupy a navrhnout koncepty monitorování a detekce volumetrických DDoS útoků v prostředí páteřních sítí. Je v ní pojednáno o protokolech řízení datových toků s důrazem na ...
 • Optické softwarově definované sítě 

  Janoušek, Adam
  Bakalářská práce „Optické SDN“ se zabývá rozborem technologie Softwarově definovaných sítí na optickém přepínači. Konkrétně je zaměřena na dálkové manuální přepínání a automatické přepínání na základě změny okolního ...
 • SDN pro cloud computing 

  Kuklovský, Adam
  Bakalárska práca sa venuje technológii SDN. Práca obsahuje teoretickú časť a praktickú. V teoretickej časti je popísaný koncept SDN sietí, fungovanie protokolu OpenFlow, porovnanie jednotlivých open source SDN kontrolérov ...
 • SDN pro řízení sítí LAN 

  Kříž, Daniel
  Tato bakalářská práce je věnována problematice softwarově definovaných sítí. V práci je popsán koncept SDN, protokol OpenFlow, který je nedílnou součástí této problematiky a v~poslední řadě je zde zmíněn koncept NFV. Cílem ...
 • SDN řízené pomocí identity uživatelů 

  Holkovič, Martin
  Cílem této práce je propojení systému pro správu dynamických identit vyvíjený v rámci projektu Sec6Net s řízením SDN sítě. Pro řízení sítě je použitý kontroler Pyretic, který umožňuje tvorbu aplikací pomocí match-action ...
 • Simulace SDN sítě 

  Vrablic, Pavol
  Hlavným cieľom tejto práce je oboznámiť sa s technológiou softvérovo definovaných sietí a naučiť sa používať niektoré z nástrojov merania a simulovania týchto sietí.
 • Směrování SDN podle přenášeného obsahu 

  Gavryliuk, Olga
  Tato práce se zabývá směrováním v softwarově definovaných sítích, které umožňuje směrování podle obsahu přenášených paketů. Pro řešení práce bylo nutné vytvořit detekční mechanizmus, který v rámci operačního systému vyhledává ...
 • Tvorba virtuálních síťových topologií pomocí softwarově definovaných sítí 

  Moravcová, Klára
  Tato práce se zabývá virtualizací datových sítí a to především konceptem softwarově definovaných sítí. V rámci SDN je popsána architektura, bezpečnostní rizika a rozdíly oproti tradičním sítím. Je zde popsán i protokol ...
 • Virtualizace sítí - softwarově definované sítě 

  Veselý, Marek
  Cíl práce je zaměření se na nový trend síťové architektury a to softwarově definované sítě. Popisuje funkci kontroleru, jako hlavního zařízení, které ovládá celou síť. Dále je zde uvedena komunikace mezi přepínačem a ...
 • Vyvažování zátěže v sítích OpenFlow 

  Marciniak, Petr
  Cílem této diplomové práce je vypracování nástroje pro vyvažování zátěže v sítích OpenFlow. Na příkladu protokolu OpenFlow jsou popsány základní principy software-defined networking (SDN) včetně srovnání s tradičním ...
 • Vývoj aplikací pro softwarově definované sítě 

  Piska, Vojtěch
  V této diplomové práci je popsán nový typ síťové architektury také znám jako softwarově definované sítě. V první části práce jsou vysvětleny a popsány úlohy jednotlivých vrstev architektury. Jsou zde také zhodnoceny výhody ...
 • Vzdálená konfigurace P4 zařízení 

  Neruda, Jakub
  Administrace rozsáhlých sítí z centrálního uzlu nezávisle na API poskytovaných výrobci síťových prvků je dnes stále ještě nevyřešený problém. K její praktické realizaci velice přispěl koncept SDN, který byl implementován ...
 • Zákonné odposlechy v SDN 

  Franková, Barbora
  Práce se zabývá využitím softwarově definovaných sítí v oblasti zákonných odposlechů. Staví na konkrétní implementaci systému pro zákonné odposlechy - SLIS, který byl vyvinut v rámci projektu Sec6Net. Navrhuje rozšíření v ...