Now showing items 1-2 of 2

  • Cavitation Induced by Rotation of Liquid 

    Kozák, Jiří
    Tato disertační práce se zabývá experimentálním a numerickým výzkumem kavitace vyvolané rotací. Pro potřeby tohoto výzkumu byla využita transparentní osově symetrická Venturiho dýza, díky čemuž bylo možné zkoumat dynamiku ...
  • Openfoam: možnosti open-source CFD 

    Zbavitel, Jan
    Bakalářská práce je zaměřena na základní analýzu možností open-source CFD programu OpenFoam a představení jeho klíčových vlastností. Získané vědomosti budou využity při tutoriální úloze analýzy Kármánovy vírové stezky.