Now showing items 1-16 of 16

 • 3D aplikace pro platformu Android 

  Smejkal, Jakub
  Tato bakalářská práce řeší implementaci 3D aplikace pro platformu Android. Aplikace realizuje simulátor rubikovy kostky. Ovládání je realizováno s pomocí inerciální jednotky plus dalších druhů rozhraní. Pro podporu uživatelova ...
 • Aplikace v OS Android pro Tiny6410 SDK 

  Arm, Jakub
  Tato práce se zabývá vlastnostmi populárního operačního systému Android nainstalovaného na vývojovém kitu Tiny6410 rodiny FriendlyARM. Operační systém i vývojový kit jsou koncipovány pro nasazení v uživatelských multimediálních ...
 • Augmented Reality for Mobile Devices for Precise Urban Navigation 

  Murín, Michal
  Diplomová práce je zaměřená na rozšířenou realitu a její realizaci pro mobilní platformu Android. V teoretické části je kladen důraz na obeznámení se s principy rozšířené reality, možnostmi její realizace pro mobilní ...
 • Augmented Reality in CAVE 

  Kolčárek, Michal
  Tato práce se zaměřuje na technologii Cave Automatic Virtual Environment a konkrétně pak na využití principů rozšířené reality v tomto prostředí. Dává si za cíl odpovědět na otázku, zdali je možné použít v prostředí CAVE ...
 • Distribuovaný rendering na platformě WebGL 

  Svačina, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá studiem a aplikací možností moderních webových prohlížečů z pohledu 3D grafiky a distribuce dat. Jsou využity mnohé technologie nového standardu HTML5, jako je například technologie WebGL pro ...
 • Grafické rozhraní pro deskové hry na platformě Android 

  Kasper, Valter
  Práce prezentuje návrh a implementaci grafického uživatelského rozhraní pro deskové hry. Objektem zkoumání byly deskové hry a grafické efekty pro virtuální scénu deskové hry. Vypracovali jsme návrh uživatelských rozhraní ...
 • Grafické rozhraní pro deskové hry na platformě Android 

  Káčerik, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá zobrazením třírozměrné scény deskové hry. Popisuje možnosti zobrazování třírozměrné grafiky na platformě Android. Uvádí principy vykreslování pokročilými zobrazovacími metodami. Výsledným ...
 • Komiks kamera pro Android 

  Štefl, Lubomír
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace komiks kamera v reálném čase pro mobilní zařízení s operačním systémem Android. Práce popisuje základy práce s operačním systémem Android, způsob práce s ...
 • Mobilní aplikace pro demonstraci řešení Rubikovy kostky 

  Liptáková, Daša
  Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť a implementovať mobilnú aplikáciu, ktorá bude slúžiť ako návod na zloženie Rubikovej kocky. Aplikácie je určená pre operačný systém Android. Užívateľ nasníma za pomoci fotoaparátu šesť ...
 • Mobilní aplikace zobrazující model terénu v reálném čase 

  Hejl, Radim
  Tato bakalářská práce se zabývá vykreslováním terénu na mobilním zařízení v reálném čase. Zaměřuje se na aktuální vývoj aplikací v operačním systému Android, zejména vykreslování grafiky pomocí OpenGL ES. Na základě těchto ...
 • Porovnání výkonu vykreslování v iOS a Metal 

  Pištělák, Radek
  Cílem této práce je porovnání grafických knihoven OpenGL ES a Metal na mobilním systému iOS. Pro porovnání výkonu obou knihoven slouží implementovaný částicový systém. Měřením bylo zjištěno, že při použití instanced ...
 • Principy tvorby a sada demonstračních aplikací běžících nad AndroidOS 

  Sztefek, Lukáš
  Cílem práce je popsat základní principy tvorby aplikací pro operační systém Android. Čtenář se postupně seznamuje se základními stavebními prvky aplikací, včetně vytváření grafického uživatelského rozhraní. Velký důraz je ...
 • Rozšířená realita pro iPhone 

  Bednář, David
  Bakalářská práce byla vypracována na studijním pobytu na "Technische Universität Graz" v Rakousku, a byla zpracována v angličtině. Tato práce se zabývá rozšířenou realitou pro mobilní zařízení, především pak pro Apple ...
 • Rozšířená realita pro platformu Android 

  Lžičař, Radek
  Tato diplomová práce pojednává o mobilní platformě Google Android, rozšířené realitě a knihovně ARToolKit. V rámci práce byla navržena a implementována aplikace demonstrující rozšířenou realitu na platformě Google Android.
 • Rozšířená realita pro platformu Android 

  Nohejl, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací systému rozšířené reality na mobilní platformě Google Android s využitím polohových senzorů. Aplikace slouží jako navigace a zobrazuje geografické body zájmu. Práce se ...
 • Rozšířená realita v mobilech pro lokální vizuální navigaci pro Android 

  Bezděk, Dušan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která využívá technik rozšířené reality a slouží jako navigace pro chytré telefony s operačním systémem Android. Navigace je realizována pomocí rozšířené ...